Rick van Laar nieuwe kinderburgemeester Rhenen

Rick van Laar (10) uit Achterberg wordt de nieuwe kinderburgemeester van Rhenen. In de raadsvergadering van 19 september om 19.30 uur wordt hij officieel geïnstalleerd. Zijn klasgenoten hopen daarbij aanwezig te zijn. Zijn benoeming is voor het schooljaar 2023-2024. Uit de verschillende sollicitanten, werden met drie kandidaten gesprekken gevoerd. Rick werd hieruit gekozen.

Geïnteresseerd en enthousiast

De 10-jarige Rick zit in groep 7 van de Willem Teellinckschool in Achterberg. Zijn hobby’s zijn judo, voetballen en lezen. Ook zingt Rick in kinderkoor Obadja in Rhenen. Rick woont met zijn ouders en zusje Emma in Achterberg. Rick wil graag meedenken over wat belangrijk is voor kinderen in Rhenen. Hij had bij zijn sollicitatiegesprek al een aantal ideeën. Burgemeester Hans van der Pas: “We zijn blij dat we nu een kinderburgemeester uit Achterberg hebben. Zo horen we ook wat er daar onder kinderen leeft. Rick is geïnteresseerd in politiek en wat de gemeente doet. Hij gaat daar de komende periode zeker veel over te weten komen.”

Contact kinderburgemeester

Rick wordt de vierde kinderburgemeester van Rhenen. Hij volgt Nora van Kooten op. Waar en wanneer hij in de publiciteit treedt, wordt in overleg met hem bepaald. Kinderen die met Rick in contact willen komen, kunnen dit doen door hem te mailen via [email protected].

Taken kinderburgemeester

De kinderburgemeester brengt binnen de gemeente Rhenen de wensen en ideeën van kinderen onder de aandacht. Daarnaast heeft hij of zij een representatieve en ceremoniële functie. Dit betekent dat de kinderburgemeester aanwezig is bij activiteiten (voor kinderen) in de gemeente Rhenen.

Kinderen kennis laten maken met lokale democratie

De lokale politiek speelt voor kinderen soms dichtbij huis en heeft invloed op hun leefwereld. Tegelijkertijd is het betrekken van kinderen bij de politiek niet zo vanzelfsprekend. Het aanstellen van een kinderburgemeester is een laagdrempelige manier om jonge kinderen kennis te laten maken met de lokale politiek. Zo worden kinderen meer betrokken bij de gemeente, democratie en politiek.