Inwoners tevreden over inzamelen afval

Categorie├źn

  • Afval
  • Sociaal

De gemeente Rhenen heeft tussen november 2023 en januari 2024 een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd over afvalscheiding en -inzameling. In totaal hebben 773 inwoners de vragenlijst ingevuld. We gebruiken de uitkomsten van dit onderzoek om de afvalinzameling, afvalscheiding en de communicatie hierover in onze gemeente verder te verbeteren. Er gaat al veel goed, maar het kan nog beter.

Veel inwoners van Rhenen zijn eigenlijk best tevreden met hoe het afval wordt opgehaald en de informatie die zij erover krijgen. Over het algemeen geven zij een 7,2 voor het ophalen van afval. Inwoners die in een hoogbouwwoning wonen, geven een iets lager cijfer. De informatie over afval scheiden krijgt ook een 7,2. Het Afvalbrengstation Remmerden krijgt een beoordeling van 7,0.

Veel inwoners scheiden al goed hun afval

Vooral papier, glas, PMD en GFT-afval. Maar het scheiden van elektrische apparaten, chemisch afval, textiel en luiers gaat minder goed. De belangrijkste redenen om afval niet goed te scheiden zijn geuroverlast, te weinig ruimte thuis en de moeite die het kost. Inwoners die luiers niet altijd in speciale containers doen, doen dit vooral vanwege de afstand naar de luiercontainer en geuroverlast. Sommigen weten ook niet waar die speciale luiercontainers staan.

Wat helpt volgens inwoners van de gemeente?

We hebben inwoners gevraagd hoe we samen het scheiden van afval kunnen verbeteren. Ongeveer 46% van de respondenten geeft aan dat meer voorlichting over afval scheiden zou helpen. Een andere manier is een strengere controle op de juiste afvalscheiding, eventueel gevolgd door boetes. Ongeveer 19%  denkt dat dit een effectieve manier zou zijn. Ook denkt 10% dat betalen voor de frequentie van het legen van de container of het weggooien van restafval in ondergrondse containers zou helpen.

Naast deze hoofdpunten gaven inwoners ook eigen verbeteringen aan, zoals het vaker ophalen van PMD of het beschikbaar stellen van specifieke containers voor plastic, metaal en drinkpakken (PMD).

Uitkomsten gebruiken om het inzamelen en scheiden te verbeteren

Wethouder Gert van Laar: "We zetten de komende tijd vol in op bewustwording rondom het scheiden van elektrische apparaten, chemisch afval, textiel en luiers. We willen niet alleen inwoners informeren over het belang van afvalscheiding, maar ook praktische tips geven. Deze tips delen we nu al op de AfvalWijzer. Deze wordt goed gebruikt en is als app te downloaden of te bekijken via www.mijnafvalwijzer.nl. De resultaten van dit tevredenheidsonderzoek worden ook meegenomen in het lopende onderzoek naar manieren om het restafval in Rhenen te verminderen. De scenario's die hieruit voortkomen, worden rond de zomer aan de raad voorgelegd ter besluitvorming."

Een overzicht van alle resultaten vindt u hier. (pdf, 331 KB)