Heeft u een goed idee voor een gezonde generatie in 2040?

Categorieën

  • Praat en doe mee

Dien dan een plan in en vraag subsidie aan. Er is geld beschikbaar om plannen uit te voeren die bijdragen aan een betere gezondheid in Achterberg, Elst en Rhenen.

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten zoals ontmoetingen, voorlichting, beweging en culturele evenementen. Iedereen, van inwoners tot organisaties, wordt aangemoedigd om mee te denken en te doen.

Gemeente Rhenen is een actieve en betrokken samenleving

En dat willen we graag zo houden. We streven naar een inclusieve samenleving waar iedereen zich gezond en vitaal voelt. Samen kunnen we zorgen voor een goede fysieke, mentale en sociale gezondheid. We volgen de ontwikkelingen en sturen bij waar nodig. Dit kunnen we als gemeente niet alleen, maar dat doen we met elkaar.

Wilt u subsidie aanvragen?

Dat kan voor de thema’s versterken sociale basis, cultuur, vitaal ouder worden, het lokaal Sportakkoord, gezonde leefstijl, gezondheidsachterstanden en mentale gezondheid. Meer informatie vindt u hier onder het kopje GALA.

Vragen?

Neem dan contact op via [email protected] of bel (0317) 681 681 en vraag naar:

  • Inge Veenman voor ‘versterken sociale basis’.
  • Lea van Son voor ‘cultuur’.
  • Jose den Boer voor ‘vitaal ouder worden en het lokaal Sportakkoord’.
  • Baukje Reynders voor ‘gezonde leefstijl, gezondheidsachterstanden en mentale gezondheid’.