Gemeente Rhenen wil 120 asielzoekers opvangen

Het college van B&W stemde deze week in met het voorstel 120 asielzoekers op te vangen in de gemeente Rhenen. Dit betekent dat de gemeente in het tweede kwartaal van 2024 onderzoekt hoe en waar de opvang kan plaatsvinden. Deze taak heeft de gemeente Rhenen gekregen als gevolg van de spreidingswet. Het doel van de wet is te komen tot voldoende opvangplekken en de opvang van asielzoekers beter te verspreiden.

Wethouder Gert van Laar: “Als gemeente voelen wij de verantwoordelijkheid bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Dat willen we niet alleen doen omdat we de opdracht krijgen van de Rijksoverheid, maar ook omdat het nodig is. We zien de grote nood van asielzoekerscentra die overvol zijn. Dit zorgt voor schrijnende situaties. Daarom willen we ons aandeel leveren in deze taak.”

Verschillende oplossingen mogelijk

In het tweede kwartaal van 2024 onderzoekt de gemeente verschillende oplossingen voor de opvang van asielzoekers. Dit kunnen bijvoorbeeld één of meer lokale asielzoekerscentra zijn of een samenwerking met een groter regionaal AZC. De gemeente Rhenen heeft van de Rijksoverheid de opdracht gekregen 120 vluchtelingen op te vangen. Dit is het gevolg van de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen, algemeen bekend als de spreidingswet. 

De gemeenten in de provincie Utrecht overleggen ook met elkaar hoe zij deze taak samen kunnen invullen. Op basis hiervan maken zij een provinciaal plan. Uiterlijk op 1 november 2024 biedt de Commissaris van de Koning van de Provincie Utrecht een verslag aan bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarin staat hoe de Utrechtse gemeenten aan de opgave gaan voldoen.

Meer weten?

Bekijk de pagina met vragen en antwoorden over de opvang van asielzoekers in de gemeente Rhenen als gevolg van de Spreidingswet.