Opvang asielzoekers en spreidingswet

Op deze pagina vindt u antwoorden op vragen over de opvang van asielzoekers in de gemeente Rhenen als gevolg van de spreidingswet. Wij werken de lijst regelmatig bij met lokale informatie.

Voor algemene vragen over het asielbeleid in Nederland kunt u ook kijken op deze webpagina van de Rijksoverheid.

Heeft u een vraag die niet wordt genoemd? Stuur dan een mail naar [email protected].

In Nederland zijn niet genoeg locaties voor opvang van asielzoekers en onvoldoende woningen voor statushouders. Hierdoor zijn de azc's overvol. Asielzoekers vinden dan onderdak in noodopvang: tijdelijk beschikbare opvang met minder voorzieningen. Het gevolg is dat zij regelmatig moeten verhuizen en dat is natuurlijk vervelend. Het Rijk heeft in de spreidingswet gemeenten de taak gegeven voor extra opvangplekken voor langere tijd te zorgen. Rhenen wil 120 asielzoekers opvangen.  Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Nederland.

Dat is nog niet bekend. De komende tijd gaan we verschillende oplossingen onderzoeken voor de opvang van asielzoekers in de gemeente Rhenen. Bijvoorbeeld één of meer lokale asielzoekerscentra of een samenwerking met een groter regionaal azc.

Een asielzoeker is iemand die om verschillende redenen zijn of haar land van herkomst heeft verlaten. Deze persoon zoekt in een ander land bescherming door asiel aan te vragen. Wanneer iemand asiel aanvraagt, wil diegene erkend worden als vluchteling. In Nederland gaan asielzoekers eerst naar de aanmeldlocaties in Ter Apel en Schiphol om de asielprocedure te starten. Tot de beslissing over de asielaanvraag is genomen, blijft deze persoon asielzoeker.

In Nederland gaat dan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) na of de asielzoeker wordt erkend als vluchteling. Als een asielzoeker is erkend als vluchteling en in Nederland mag blijven, krijgt die persoon een tijdelijke verblijfsvergunning voor een periode van 5 jaar. Een vluchteling met een verblijfsvergunning is een statushouder of vergunninghouder.
 

Nu de spreidingswet doorgaat, moet Rhenen voor 120 opvangplekken zorgen.

In een latere fase beslist het COA wie er naar deze locatie komen. Normaal gesproken is dit een afspiegeling van de mensen die asiel aanvragen in Nederland. Die groep kan bestaan uit gezinnen, alleenreizende vrouwen met kinderen en alleenreizende vrouwen en/of mannen. Het kan ook gaan om jongeren (16-18 jaar).

Pas een paar weken voor de opening van een opvangplek weet het COA om welke mensen het gaat.
 

Dat is erg verschillend. Op dit moment duurt het vaak wel 1 tot 1,5 jaar voordat vluchtelingen een verblijfsvergunning krijgen. En ook dan is het mogelijk dat ze langer in de opvanglocatie blijven omdat er niet genoeg woningen zijn. Op dit moment wonen om die reden ook veel statushouders op een opvanglocatie bedoeld voor asielzoekers.

Woonbegeleiders op de opvanglocatie organiseren daar activiteiten, soms samen met vrijwilligers. Ook wordt gezocht naar verbinding door activiteiten in de omgeving, bijvoorbeeld in samenwerking met lokale clubs en verenigingen.  Deze activiteiten zijn heel verschillend. Denk bijvoorbeeld aan sporten, bewegen, creatieve activiteiten, taal en ontmoeting.   

Wanneer asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen en dus statushouder worden, wordt bepaald in welke regio zij definitief gaan wonen. Dat is bij voorkeur in de buurt van hun opvanglocatie. Statushouders hebben recht op een woning. Het is dus de verwachting dat een deel van de asielzoekers blijvend in Rhenen gaat wonen.