Praat met de raad

Iedere vier jaar kiest u als inwoner van Rhenen de leden van de gemeenteraad. Ook tussendoor heeft u invloed op de gemeenteraad. Hieronder leest u op welke manier. Raadsleden zijn altijd geïnteresseerd in uw vragen, opmerkingen of ideeën. Samen maken we Rhenen. 

Contact met een raadslid

In het overzicht van de raad vindt u de contactgegevens van raadsleden. U kunt de raadsleden altijd benaderen door een van hen een e-mail te sturen. Uiteraard kunt u raadsleden ook persoonlijk aanspreken, voor of na vergaderingen van de raad of gewoon op straat. 

Contact met de raad als geheel

Wilt u de raad als geheel aanspreken? Stuur dan een e-mail aan [email protected] of stuur uw brief - ter attentie van de gemeenteraad - naar Postbus 201, 3910 AE Rhenen.

In beide gevallen wordt uw bericht openbaar geplaatst in de leesmap van de gemeenteraad (deze leesmap is te vinden bij de agenda van de raadsvergadering). De raadsleden kiezen zelf of zij contact met u opnemen naar aanleiding van uw e-mail of brief.

Spreek in tijdens een vergadering van de raadscommissie

Bent u betrokken bij een onderwerp op de agenda van de raad en wilt u uw mening geven? Spreek dan in tijdens een vergadering van de raadscommissie. De raad neemt die inbreng graag mee bij het nemen van hun besluit. Aanmelden kan tot op de dag van de commissievergadering, bij voorkeur voor uiterlijk 13.00 uur, door te mailen aan [email protected]. Na aanmelding neemt de griffie contact met u op.