Geldende verordeningen en beleidsregels bekijken

De gemeente stelt allerlei regels vast om de gemeente netjes en leefbaar te houden voor iedereen. De verordeningen, beleidsregels en richtlijnen die nu gelden kunt u vinden op overheid.nl.

Verordeningen gemeente bekijken

Algemene Plaatselijke Verordening

De belangrijkste gemeentelijke verordening is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierin staan de regels op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Algemene Plaatselijke Verordening

Verordening leges

In de verordening leges staan de kosten die u betaalt voor de dienstverlening van de gemeente. De actuele verordening leges staat op de website overheid.nl.

Bent u het niet eens met een nota leges? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit moet u doen binnen 6 weken na de datum die op de nota staat. Stuur uw bezwaarschrift aan de heffingsambtenaar die de nota heeft opgesteld.

Bezwaar maken kan online, via de link hieronder.

Formulier bezwaar leges