Declaraties college van burgemeester en wethouders

Voor hun werk maken de leden van het college van burgemeester en wethouders (B&W) verschillende kosten. Daarvoor ontvangen zij, naast hun loon, een vaste – wettelijk bepaalde – maandelijkse onkostenvergoeding. Daarnaast kunnen collegeleden sommige kosten apart declareren, zoals reiskosten of opleidingskosten.

De gemeente Rhenen vindt transparantie en de integriteit van bestuurders belangrijk. B&W maakt daarom de gegevens over hun declaraties actief openbaar.

Declaraties en ontvangen geschenken

Elk kwartaal wordt een overzicht van de declaraties en ontvangen geschenken van het college en de individuele collegeleden gepubliceerd. In het overzicht staan:

 • reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland en dienstreizen (geen woon-werkverkeer)
 • representatiekosten die de bestuurder in rekening kan brengen
 • kosten van opleidingen, congressen, scholingsbijeenkomsten B&W
 • geschenken die in ontvangst zijn genomen tijdens bijvoorbeeld werkbezoeken

De wijze van declareren van B&W sluit aan bij landelijke regelingen en onze gedragscode.

Collegeperiode 2022-2026

Klik op onderstaande collegeleden voor een overzicht van hun declaraties. Vanaf 2023 houden we ontvangen geschenken bij.

Declaraties 2022:

 • Januari: Reis- en verblijfkosten binnenland en dienstreizen (geen woon-werk verkeer) €  109,04
 • Juni: Reis- en verblijfkosten binnenland en dienstreizen (geen woon-werk verkeer) €  669,83
 • December: Reis- en verblijfkosten binnenland en dienstreizen (geen woon-werk verkeer) € 478,25

(Wethouder per 23 juni 2022)

Declaraties 2022:

 • September: Reis- en verblijfkosten binnenland en dienstreizen (geen woon-werk verkeer) €  114,14
 • Oktober: Reis- en verblijfkosten binnenland en dienstreizen (geen woon-werk verkeer) € 78,54
 • November: Reis- en verblijfkosten binnenland en dienstreizen (geen woon-werk verkeer) € 76,00

(Wethouder per 23 juni 2022)

Declaraties 2022:

 • Oktober: Reis- en verblijfkosten binnenland en dienstreizen (geen woon-werk verkeer) € 136,15
                 Aanvraag VOG (Verklaring omtrent Gedrag) € 33,85
 • November: Reis- en verblijfkosten binnenland en dienstreizen (geen woon-werk verkeer) € 72,43
 • December: Reis- en verblijfkosten binnenland en dienstreizen (geen woon-werk verkeer) € 67,97             

(Wethouder per 29 mei 2018)

Declaraties 2022:

 • April: Reis- en verblijfkosten binnenland en dienstreizen (geen woon-werk verkeer) €  36,12
 • Juni: Reis- en verblijfkosten binnenland en dienstreizen (geen woon-werk verkeer) € 22,86
 • September: Reis- en verblijfkosten binnenland en dienstreizen (geen woon-werk verkeer) € 70,61
 • Oktober: Reis- en verblijfkosten binnenland en dienstreizen (geen woon-werk verkeer) € 47,20
                 Aanvraag VOG (Verklaring omtrent Gedrag) € 33,85

(Wethouder per 23 juni 2022)

Declaraties 2022:

 • Oktober: Reis- en verblijfkosten binnenland en dienstreizen (geen woon-werk verkeer) € 70,73