Bewaarplicht gevonden voorwerpen

Wanneer een gevonden voorwerp bij de gemeente binnenkomt, dan worden deze direct gefotografeerd en met een omschrijving op de website van iLost geplaatst. Er worden geen foto’s gemaakt van voorwerpen waar persoonsgegevens op zijn vermeld. Op de website van de gemeente is een scherm van iLost geïntegreerd zodat u kunt u zien wat er in Rhenen is binnengebracht

Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs

Als iemand een paspoort of identiteitskaart vindt en bij het gemeentehuis brengt, vernietigen wij dit document. Dit is volgens de wet verplicht. Rijbewijzen van inwoners van Rhenen worden door ons naar de eigenaar opgestuurd. Rijbewijzen van inwoners van andere gemeenten worden opgestuurd naar de RDW. Zij bepalen of u deze terug krijgt. U kunt in dat geval contact opnemen met de RDW via telefoonnummer 088 008 74 47. Geef direct de vermissing op bij de gemeente waar u woont, als uw paspoort, ID of rijbewijs verloren of gestolen is. Dat kan vaak ook digitaal. U hoeft geen aangifte te doen bij de politie.

Bewaartermijnen

Alle voorwerpen worden bewaard gedurende de daarvoor gestelde bewaartermijnen. Na deze termijnen worden de voorwerpen afgevoerd en vernietigd, met uitzondering van;

  • Gevonden geld wordt na de gestelde bewaartermijn en indien niet opgeëist, door de gemeente beschikbaar gesteld aan door de gemeente gekozen goede doelen.
  • Gevonden sieraden worden na de gestelde bewaartermijn en indien niet opgeëist, door een door de gemeente aangewezen juwelier getaxeerd en opgekocht. De opbrengst daarvan wordt door de gemeente beschikbaar gesteld aan door de gemeente gekozen goede doelen.
  • Van gevonden elektronica, zoals o.a. mobiele telefoons, worden na de gestelde bewaartermijn alle gegevens verwijderd, simkaarten vernietigd en de apparatuur teruggezet naar de fabrieksinstelling. Na deze procedure wordt de apparatuur gerecycled of beschikbaar gesteld aan door de gemeente gekozen goede doelen. Elektronica waarbij dit niet mogelijk is wordt vernietigd