Melding Activiteitenbesluit of omgevingvergunning milieu

Als uw bedrijf invloed heeft op het milieu, moet u zich aan de milieuregels houden. Vanwege die regels moet u ofwel een omgevingsvergunning aanvragen ofwel u kunt volstaan met een melding. Soms is een melding zelfs ook niet nodig.

Vergunningcheck

Met het Omgevingsloket kunt u checken welke van deze drie mogelijkheden voor u van toepassing is als u uw bedrijf wilt starten of wijzigen. Het Omgevingsloket gebruikt u ook om melding te doen. Een omgevingsvergunning aanvragen doet u via Omgevingsloket online. Als bedrijf moet u inloggen met eHerkenning.

Omgevingsloket /-vergunning aanvragen

Bodem - en milieu informatie

Wilt u bodem- of andere milieu-informatie opvragen? Dan kunt u hiervoor terecht op het Geoloket van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU). Het Geoloket is de digitale milieu-atlas van de Omgevingsdienst regio Utrecht. Op het Geoloket kunt u allerlei kaartmateriaal van verschillende milieuthema’s vinden als bodem, geluid, lucht, archeologie, asbest, bestemmingsplannen en nog veel meer.

Geoloket ODRU