Aansluiting op gemeentelijk riool aanvragen

Wilt u een rioolaansluiting laten maken op het gemeentelijke hoofdriool? Dan is er meestal graafwerk nodig in de openbare ruimte. Dat mag alleen gebeuren door personeel van de gemeente en bedrijven die door de gemeente zijn erkend.

Aanvragen

U kunt een aanvraag voor een rioolaansluiting indienen met het digitale formulier.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum: (0317) 681 681.

Aanvraagformulier rioolaansluiting

Kosten

De kosten voor het maken van de aansluiting op het hoofdriool van de gemeente zijn voor rekening van de eigenaar van het pand of het perceel. Het bedrag is afhankelijk van de situatie. Een rioolaansluiting vereist namelijk maatwerk en dat verschilt per locatie. In het formulier Algemene bepalingen rioolaansluitingen staat een globale inschatting van de kosten.

Als u uw aanvraag heeft ingediend, krijgt u daarna van de gemeente een rekening. Daarop staat het juiste bedrag. De gemeente voert de werkzaamheden uit nadat u de nota heeft betaald.

Van wie is de rioolaansluiting?

De eigenaar van het pand is ook eigenaar en beheerder van de rioolhuisaansluiting op het eigen terrein. 
De gemeente is verantwoordelijk voor het riool in de openbare ruimte. 

Algemene bepalingen rioolaansluitingen (pdf, 620 KB)