Scheidingsakte in laten schrijven bij burgerlijke stand

Is de overeenkomst of beschikking ingeschreven in het register van de burgerlijke stand? Dan bent u officieel gescheiden en is uw geregistreerd partnerschap of uw huwelijk beëindigd. Uw advocaat zorgt ervoor dat de gemeente het juiste document krijgt.

Hoe verloopt de scheiding?

Bent u getrouwd, dan moet u scheiden via de rechtbank. Uw geregistreerd partnerschap kunt u via een notaris of advocaat ontbinden. Maar alleen als u het met elkaar eens bent en als u geen kinderen heeft. Zijn er wel minderjarige kinderen of wil een van u het partnerschap niet beëindigen, dan ontbindt u uw geregistreerd partnerschap via de rechter.