Begraven in Rhenen

Rhenen heeft een aantal begraafplaatsen waar u uw naaste kunt begraven of de urn kunt bijzetten.

Op de Larikshof is een strooiveld aanwezig om de as van een overleden dierbare te verstooien. Rhenen heeft geen crematorium. 

Graf bezoeken

De gemeente heeft drie algemene begraafplaatsen: 

  • Rhenen-Stad, Achterbergsestraatweg 65, 3911 CS Rhenen (met een afzonderlijk RK-gedeelte)
  • Elst, Rijksstraatweg 83-C, 3921 AC Elst 
  • Larikshof, Autoweg 25, 3911 TK Rhenen (met een afzonderlijk RK-gedeelte)

Openingstijden: een half uur voor zonsopkomst tot een half uur na zonsondergang. 

Er zijn verschillende typen graven: algemene graven, particuliere graven, grafkelders, urnengraven en urnennissen.

Aanvragen begrafenis, urnennis of verstrooien as

Vaak neemt de uitvaartondernemer alle praktische zaken uit handen van de nabestaanden. De uitvaartondernemer maakt meestal ook de afspraak voor een begrafenis, het bijzetten van een asbus of het verstrooien van as.

Wilt u dit zelf doen? Dan kunt u een afspraak maken met de beheerder. De beheerder is telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer 06 53 69 04 54.

Aanvragen in het weekend en feestdagen

De beheerder is in het weekend en op feestdagen minder bereikbaar.

De meeste uitvaartondernemingen hebben toegang tot onze digitale begraafplaatsagenda. Zij kunnen in het weekend en op feestdagen de begrafenis en uitvaartdienst in deze agenda zetten.

Bent u een uitvaartonderneming en heeft u nog geen toegang tot onze begraafplaatsagenda? U kunt met dit formulier uw inloggegevens aanvragen.

Aanmelden begraafplaatsagenda (inloggen met E-Herkenning)

Heeft u (nog) geen toegang tot de agenda en u moet wel een begrafenis regelen, dan is de beheerder telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer 06 53 69 04 54.

Uitvaartdienst en condoleantie

Op begraafplaats Larikshof is een aula en een opbaarruimte aanwezig. De aula en opbaarruimte kunnen worden gereserveerd voor een uitvaartdienst en condoleantie.

De aula heeft 70 zitplaatsen en is uit te breiden met nog eens 30 zitplaatsen. De condoleantie ruimte heeft 50 zitplaatsen.

Reserveren van de condoleantie ruimte is inclusief koffie en thee. Andere dranken zijn hier niet bij inbegrepen. Wij verzorgen niet de catering. Vaak regelt de uitvaartonderneming dat er iemand aanwezig is om koffie of thee in te schenken.

Plaatsen van een gedenkteken of grafbedekking

Voor het plaatsen van een grafsteen, gedenkplaat of grafbedekking is een vergunning nodig. Vaak vraagt de steenhouwer deze vergunning aan, maar u kunt het ook zelf doen.

Bij de uitgifte van een nieuw graf wordt de vergunning voor het plaatsen van een grafsteen of een ander soort grafbedekking afgegeven. Voor deze vergunning worden kosten in rekening gebracht (zie verordening).

Op begraafplaats Larikshof is een gedenkboom aanwezig van cortenstaal. In deze boom kunnen persoonlijke gedenkblaadjes worden opgehangen. Op de metalen bladeren kan de naam van de overledene worden gegraveerd en de geboorte- en sterftedatum.

Het gedenkblaadje mag een bepaalde tijd in de gedenkboom hangen. Na afloop van deze termijn ontvangt u van ons bericht met de vraag of u deze termijn wilt verlengen.

Wilt u een gedenkblaadje bestellen? Wij wachten op dit moment op de levering van de blaadjes. Binnenkort kunt u ze bestellen via deze website of aan de balie bij het Huis van de gemeente. 

Gedenkblaadje aanvragen aan balie

U kunt ook bij de balie van het Huis van de gemeente het aanvraagformulier invullen en het gedenkblaadje betalen. Neem een geldig legitimatiebewijs, geld of ander betaalmiddel mee.

U mag zelf het gedenkblaadje laten graveren

Dit kunt u bijvoorbeeld laten doen bij een schoen-/sleutelmakerij, een steenhouwer of een metaal technisch bedrijf. Als het blaadje is gegraveerd, kunt u het gedenkblaadje in de gedenkboom gaan hangen met de bijgeleverde schroef (handvast). Vraag wel van tevoren toestemming van de beheerder. Na het plaatsen van het blaadje in de gedenkboom zal de beheerder de schroef verder vastdraaien voor u.

Kosten

Een gedenkblad kost € 25,00. Dit is inclusief het plaatsen van het gedenkblaadje.

Graftermijnen verlengen, overschrijven of afstand doen van het graf

De graven en urnennissen op de begraafplaatsen in Rhenen worden uitgegeven met een termijn van 20 of 30 jaar. Als deze termijn verlopen is, kunt u de periode telkens met 10 jaar verlengen. Daarvoor kunt u de aanvraag hieronder invullen en verzenden.

Verlengen kan niet eerder dan 2 jaar voordat de termijn verstreken is. Een jaar voordat de termijn verstrijkt ontvangt u van ons een brief.

Aanvraag verlengen termijn grafrechten /-onderhoud (met DigiD)

Het is verplicht om voor een graf/urnennis het onderhoud te betalen. Dat kan jaarlijks, maar ook bestaat de mogelijkheid om dit voor maximaal 10 jaar af te kopen. U krijgt dan een korting van 10% op het tarief. Is de resterende termijn korter dan 10 jaar, dan is de afkoop onderhoud voor die resterende termijn. De korting van 10% blijft wel bestaan.

De opbrengsten van het onderhoud worden gebruikt voor het onderhoud van de begraafplaatsen en de graven/urnenmuren.

Bij nieuwe graven en urnennissen wordt het onderhoud direct voor de gehele periode van het grafrecht (20 of 30 jaar) in rekening gebracht. Omdat u het bedrag in één keer betaalt, krijgt u een korting op het tarief voor het onderhoud van 20 of 30%.

Bij bestaande graven/urnennissen ontvangt u een brief van ons waarin staat dat de afkooptermijn is verlopen. U moet deze termijn dan weer verlengen tot de einddatum van het grafrecht of anders afstand doen van het graf/de urnennis.

Betaalt u of heeft de vorige rechthebbende jaarlijks betaald voor het grafonderhoud en u wilt het toch liever afkopen voor de aankomende 10 jaar? Vul dan het formulier ‘Afkopen onderhoud’ in.

Aanvraag verlengen termijn grafonderhoud (met DigiD)

Afkopen onderhoud (met DigiD)

Overschrijven naar iemand anders

Het grafrecht kan worden overgeschreven van u naar een nieuwe rechthebbende. Degene die het grafrecht overneemt, moet een bloed- of aanverwant zijn tot en met de derde graad. U moet beiden de aanvraag invullen en verzenden.

Degene die geen zeggenschap meer wil over het graf/de urnennis moet als eerste de aanvraag invullen. Deze persoon ontvangt via de mail een ontvangstbevestiging met een link. Deze mail kan worden doorgestuurd zodat de andere via de link de aanvraag verder kan invullen.

Aanvraag overschrijven grafrecht naar iemand anders (met DigiD)

Overschrijven bij overlijden rechthebbende

Het kan ook zijn dat iemand die net is overleden grafrecht had. Dan moet een erfgenaam het grafrecht binnen 1 jaar overschrijven. Gebeurt dit niet binnen 1 jaar dan vervalt het grafrecht aan de gemeente.

Aanvraag overschrijven grafrecht door erfgenaam (met DigiD)

U kunt afstand doen van een graf/urnennis. Na het verzenden van de afstandsverklaring vervalt het graf/de urnennis aan de gemeente. U kunt dan in het betreffende graf geen begrafenis meer laten plaatsvinden of in de betreffende nis geen asbus(sen) meer bijzetten.

Deze afstandsverklaring kan ook worden ingevuld als u de termijn voor de grafrechten niet meer wilt verlengen.

Het grafmonument en de grafbedekking worden verwijderd of de urnennis wordt leeg gemaakt. In de afstandsverklaring/melding kunt u aangeven of u het monument op het graf en de grafbedekking graag terug wilt of dat u deze achter laat op de begraafplaats. Gaat het om een urnennis dan kunt u aangeven of u de asbus(en) terug wilt en de sluitplaat als deze is aangebracht.

Afstandsverklaring en melden niet verlengen termijn grafrechten (met DigiD)

Herbegraven of alsnog cremeren

Heeft u de wens om een overledene te begraven op een andere begraafplaats of toch nog te cremeren? Hiervoor moet binnen de graftermijn een aanvraag tot opgraven worden gedaan. Meestal wordt deze vergunning aangevraagd door een begrafenisondernemer.

Deze vergunning wordt niet altijd verleend. Dit is o.a. afhankelijk van het belang van de aanvrager en het belang van andere bij het graf. Ook moet het technisch mogelijk zijn en is ook de wettelijke grafrust van 10 jaar van belang.

Voor deze vergunning worden kosten in rekening gebracht (zie verordening).

Aanvraag vergunning voor opgraven en herbegraven of crematie