Begraven in Rhenen

U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor heeft u toestemming nodig van de gemeente. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit voor u. 

Vaak neemt de uitvaartondernemer alle praktische zaken uit handen van de nabestaanden. De uitvaartondernemer maakt meestal ook de afspraak voor een begrafenis, het bijzetten van een asbus of het verstrooien van as.

Wilt u dit zelf doen? Dan kunt u een afspraak maken met de beheerder van de begraafplaatsen in Rhenen. Neem contact op via telefoonnummer 06 53 69 04 54.

Aanvragen in het weekend en op feestdagen

De beheerder is in het weekend en op feestdagen minder bereikbaar.

Digitale begraafplaatsagenda

De meeste uitvaartondernemingen hebben toegang tot onze digitale begraafplaatsagenda. Zij kunnen in het weekend en op feestdagen de begrafenis en uitvaartdienst in deze agenda zetten.

Bent u een uitvaartonderneming en heeft u nog geen toegang tot onze begraafplaatsagenda? U kunt met dit formulier uw inloggegevens aanvragen

Heeft u (nog) geen toegang tot de agenda en u moet wel een begrafenis regelen, bel dan de beheerder via telefoonnummer 06 53 69 04 54.

De gemeente heeft drie begraafplaatsen: 

  • Rhenen-Stad, Achterbergsestraatweg 65, 3911 CS Rhenen (met een afzonderlijk RK-gedeelte)
  • Elst, Rijksstraatweg 83-C, 3921 AC Elst 
  • Larikshof, Autoweg 25, 3911 TK Rhenen (met een afzonderlijk RK-gedeelte)

Openingstijden: van zonsopkomst tot  zonsondergang. 

Er zijn verschillende typen graven: algemene graven, particuliere graven, grafkelders, urnengraven en urnennissen.

Op de Larikshof is een strooiveld aanwezig om de as van een overleden dierbare te verstooien en een gedenkboom waarin u een gedenkblaadje kan ophangen. Rhenen heeft geen crematorium.

Op begraafplaats Larikshof is een aula en een opbaarruimte aanwezig. De aula en opbaarruimte kunnen worden gereserveerd voor een uitvaartdienst en condoleantie.

De aula heeft 70 zitplaatsen en is uit te breiden met nog eens 30 zitplaatsen. De condoleanceruimte heeft 50 zitplaatsen.

Reserveren van de condoleanceruimte is inclusief koffie en thee. Andere dranken zijn hier niet bij inbegrepen. Wij verzorgen zelf geen catering. Vaak regelt de uitvaartonderneming dat er iemand aanwezig is om koffie of thee in te schenken.

Wilt u een grafsteen of een ander soort gedenkteken of grafbedekking plaatsen bij een graf? Als de afmetingen voldoen aan de regels, dan moet u een melding doen bij de beheerder. Meestal doet de steenhouwer deze melding, maar u kunt het ook zelf doen. 

Wilt u een grafbedekking plaatsen die afwijkt van de regels? Dan heeft u een vergunning nodig. Voor deze vergunning worden kosten in rekening gebracht.

Melden plaatsen grafbedekking/aanvragen vergunning

Op begraafplaats Larikshof is een gedenkboom aanwezig van cortenstaal. In deze boom kunnen persoonlijke gedenkblaadjes worden opgehangen. Op de metalen bladeren kan de naam van de overledene worden gegraveerd en de geboorte- en sterftedatum.

Het gedenkblaadje mag 50 jaar in de gedenkboom hangen. Na afloop van deze termijn ontvangt u van ons bericht met de vraag of u deze termijn wilt verlengen.

Wilt u een gedenkblaadje bestellen? Dat kan via deze link of aan de balie bij het Huis van de gemeente. Neem dan een geldig legitimatiebewijs, geld of ander betaalmiddel mee.

U mag zelf het gedenkblaadje laten graveren

Dit kunt u bijvoorbeeld laten doen bij een schoen-/sleutelmakerij, een steenhouwer of een metaal technisch bedrijf. Als het blaadje is gegraveerd, kunt u het gedenkblaadje in de gedenkboom hangen met de bijgeleverde schroef (handvast). Vraag wel van tevoren toestemming van de beheerder. Na het plaatsen van het blaadje in de gedenkboom zal de beheerder de schroef verder vastdraaien voor u.

Kosten

Een gedenkblad kost € 25,00. Dit is inclusief het plaatsen van het gedenkblaadje.

De graven en urnennissen op de begraafplaatsen in Rhenen worden uitgegeven met een termijn van 20 of 30 jaar. Als deze termijn verlopen is, kunt u de periode telkens met 10 of 20 jaar verlengen. Daarvoor kunt u de aanvraag hieronder invullen en verzenden.

Verlengen kan niet eerder dan 2 jaar voordat de termijn verstreken is. Een jaar voordat de termijn verstrijkt, ontvangt u van ons een brief.

Overschrijven naar iemand anders

Het graf-/gebruiksrecht kan worden overgeschreven van u naar een nieuwe rechthebbende. U moet beiden de aanvraag invullen en verzenden.

Degene die geen zeggenschap meer wil over het graf/de urnennis moet als eerste de aanvraag invullen. Deze persoon ontvangt via de mail een ontvangstbevestiging met een link. Deze mail kan worden doorgestuurd zodat de andere via de link de aanvraag verder kan invullen.

Overschrijven bij overlijden rechthebbende

Het kan ook zijn dat iemand die net is overleden graf-/gebruiksrecht had. Dan moet een erfgenaam dit recht binnen 6 maanden overschrijven. Gebeurt dit niet binnen 6 maanden, dan vervalt het graf-/gebruiksrecht aan de gemeente.

Afstandsverklaring

U kunt afstand doen van een graf/urnennis. Na het verzenden van de afstandsverklaring vervalt het graf/de urnennis aan de gemeente. U kunt dan in het betreffende graf geen begrafenis meer laten plaatsvinden of in de betreffende nis geen asbus(sen) meer bijzetten.

Deze afstandsverklaring kan ook worden ingevuld als u de termijn voor de graf-/gebruiksrechten niet meer wilt verlengen.

Het grafmonument en de grafbedekking worden verwijderd of de urnennis wordt leeg gemaakt. In de afstandsverklaring/melding kunt u aangeven of u het monument op het graf en de grafbedekking graag terug wilt of dat u deze achter laat op de begraafplaats. Gaat het om een urnennis dan kunt u aangeven of u de asbus(en) terug wilt en de gedenkplaat als deze is aangebracht.

Bent u rechthebbende van een graf of heeft u een urnennis op uw naam staan, dan bent u verplicht de onderhoudsbijdrage te betalen. Dat kan jaarlijks, maar ook bestaat de mogelijkheid om dit voor maximaal 10 jaar af te kopen. U krijgt dan een korting van 10% op het tarief. Is de resterende termijn korter dan 10 jaar, dan is de afkoop onderhoud voor die resterende termijn. De korting van 10% blijft wel bestaan.

De opbrengsten van het onderhoud worden gebruikt voor het onderhoud van de begraafplaatsen (voor de groenvoorziening, aanleg of ruiming van grafvelden, onderhoud paden etc.).

Bij nieuwe graven en urnennissen wordt het onderhoud direct voor de gehele periode van het grafrecht (20 of 30 jaar) in rekening gebracht. Omdat u het bedrag in één keer betaalt, krijgt u een korting op het tarief voor het onderhoud van 20 of 30%.

Bij bestaande graven/urnennissen ontvangt u een brief van ons waarin staat dat de afkooptermijn is verlopen. U moet deze termijn dan weer verlengen tot de einddatum van het graf-/gebruiksrecht of anders afstand doen van het graf/de urnennis.

Betaalt u of heeft de vorige rechthebbende jaarlijks betaald voor het onderhoud en u wilt het toch liever afkopen voor de aankomende 10 jaar? Vul dan het formulier ‘Afkopen onderhoud’ in.

Melden achterstallig onderhoud

Een begraafplaats is een bijzondere plek waar herinneringen aan de overledenen tastbaar zijn. De beheerders doen hun uiterste best om de begraafplaats zo verzorgd mogelijk te houden. In een periode waarin onkruid hard groeit of veel blad valt, is het niet altijd haalbaar om de begraafplaats een verzorgd aanzien te geven. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Als u vindt dat het onderhoud te wensen over laat op de begraafplaats, dan kunt u dat bij de gemeente melden via dit online formulier.

Heeft u de wens om een overledene te begraven op een andere begraafplaats of toch nog te cremeren? Hiervoor moet binnen de graftermijn een aanvraag tot opgraven worden gedaan. Meestal wordt deze vergunning aangevraagd door een uitvaartondernemer.

Deze vergunning wordt niet altijd verleend. Dit is onder meer afhankelijk van het belang van de aanvrager en het belang van andere bij het graf. Ook moet het technisch mogelijk zijn en is ook de wettelijke grafrust van 10 jaar van belang.

Voor deze vergunning worden kosten in rekening gebracht.

Wat u betaalt voor een graf hangt af van de keuzes die u maakt. U kunt bij de gemeente een overzicht van de tarieven aanvragen. 

De kosten en regels (wetgeving) voor begraven in Rhenen zijn te vinden in: