Aangifte van overlijden doen

Als uw partner of familielid is overleden, moet u veel regelen. De begrafenisondernemer doet voor u online aangifte van overlijden. Dit moet binnen 6 dagen na het overlijden, in de gemeente waar de persoon overleden is. De gemeente maakt een overlijdensakte op en geeft toestemming voor de begrafenis of de crematie.

Online overlijden aangeven

Voor het doen van digitale aangifte gebruikt de begrafenisondernemer E-Herkenning (minimaal een betrouwbaarheidsniveau 3). 

Voeg de volgende bijlagen toe:

  • de overlijdensverklaring getekend door de (huis)arts die de dood geconstateerd heeft.

eventueel:

  • de toestemmingsverklaring van de officier van justitie
  • de wilsbeschikking waaruit blijkt dat de overledene het lichaam ter beschikking stelt aan de wetenschap.

Aangifte doen als familielid

Als familielid kunt ook aangifte van overlijden doen. Dit doet u, op afspraak, bij het Klant Contact Centrum. U neemt dan het volgende mee:

  • Geldig identiteitsbewijs van uzelf;
  • Verklaring van overlijden;
  • Verklaring over de oorzaak van het overlijden in een gesloten envelop (voor het CBS);
  • Trouwboekje (niet verplicht).

Aan de balie geeft u deze documenten af en u betaalt voor de overlijdensakte.

Afspraak maken
Kosten afschrift overlijdensakte
Afschrift aanvragen Kosten
Afschrift overlijdensakte € 16,60