Woo-verzoek of informatieaanvraag

Inwoners hebben recht op informatie van de overheid. Dat is geregeld in de Wet open overheid (Woo).

In het raadsinformatiesysteem, op overheid.nl, via onze bekendmakingen en nieuwspagina vindt u de meeste beleidsdocumenten, verordeningen en nota’s.

Als u meer informatie wilt hebben, kunt u een verzoek doen aan het bestuursorgaan tot openbaarmaking van bepaalde informatie. Dit heet een Woo-verzoek. Wij helpen u graag bij het bepalen wat u precies zoekt. 

Wij adviseren u eerst een informatieverzoek in te dienen. Veel documenten kunnen wij u namelijk eenvoudig toe sturen, zonder dat het bestuursorgaan hier een besluit over hoeft te nemen.

Is een besluit wel nodig, dan behandelen wij uw informatieverzoek automatisch als een Woo-verzoek.

Woo-verzoek of informatieaanvraag doen