Stembureauleden

Wilt u als stembureaulid meehelpen op een stembureau op donderdag 6 juni? Of als teller bij de centrale telling op vrijdag 7 juni in het Huis van de gemeente? 

Heeft u eerder geholpen?

Dan heeft u een e-mail van ons ontvangen. Is dit niet het geval, controleer dan uw ongewenste e-mails of mail naar [email protected].

Heeft u nog niet eerder geholpen?

Ga dan naar https://rhenen.mijnverkiezing.nl/ledenportaal/aanmelden om u aan te melden. 

Meer informatie over helpen op het stembureau

Er zijn geen 'ingewikkelde' eisen om te helpen op een stembureau. Dit is wel belangrijk:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent flexibel.
 • U werkt netjes.
 • U heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal.

Voorafgaand aan de verkiezingen volgt u een gratis (digitale) training bij de gemeente. Zo begint u goed voorbereid aan uw werk op het stembureau.

Klik op onderstaande rollen om meer te weten te komen over de voorwaarden, taken en vergoeding.

Een (plaatsvervangend) voorzitter stuurt een team van stembureauleden aan. De voorzitter is verantwoordelijk voor de hele gang van zaken in het stembureau en een netjes verloop van het stemproces. De stembureauvoorzitter geeft leiding aan de andere leden van het stembureau en zorgt voor rust en orde. De voorzitter is accuraat, klantgericht, assertief en heeft organisatorische en leidinggevende vaardigheden.

Voorwaarden

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen om voorzitter te kunnen zijn:

 • 18 jaar of ouder en niet uitgesloten van het kiesrecht
 • organisatorische en leidinggevende vaardigheden
 • nauwkeurig kunnen werken
 • kan op een vriendelijke en correcte wijze met mensen omgaan
 • groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • stressbestendig
 • beschikt over een e-mailadres
 • beschikt op de verkiezingsdag over een mobiele telefoon
 • bij voorkeur ervaring als stembureaulid
 • de hele dag beschikbaar
 • bereid om een instructie/training te volgen

Taken

Als voorzitter heeft u de volgende taken:

 • afhalen stemkoffer bij de gemeente op de dag van de stemming
 • verantwoordelijk voor de opening en sluiting van het stemlokaal
 • leiding geven aan de leden van het stembureau
 • zorgen voor planning en verdeling van de werkzaamheden (rooster)
 • voorbereiden, coördineren en uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot verkiezingen
 • opstellen proces-verbaal verkiezingsuitslag
 • zorg dragen voor rapportage en proces-verbaal volgens de Kieswet
 • communicatie met de gemeente
 • inleveren stemkoffer en proces-verbaal bij de gemeente

Vergoeding

Een voorzitter ontvangt een vergoeding van € 200,-.

Iedereen die op de verkiezingsdag 18 jaar oud is, kan stembureaulid worden. Onder leiding van de stembureauvoorzitter is een stembureaulid mede verantwoordelijk voor de gang van zaken op het stembureau. Een stembureaulid is klantgericht en stressbestendig. Naast de voorzitter en zijn er minimaal 2 stembureauleden nodig op een stembureau.

Voorwaarden/taken

Als stembureaulid moet u aan het volgende voldoen of heeft u de volgende taken:

 • 18 jaar of ouder en niet uitgesloten van het kiesrecht
 • controleren van documenten van de kiezer (zoals stempas, volmacht, identiteitsbewijs, register ongeldige stempassen)
 • uitreiken van het stembiljet aan de kiezer
 • controleren of de kiezer het stembiljet in de stembus doet
 • tellen van de stembiljetten
 • beschikt over een e-mailadres
 • beschikt op de verkiezingsdag over een mobiele telefoon
 • bereid om een instructie/training te volgen

Vergoeding

Een stembureaulid ontvangt een vergoeding van € 100,-.

Als teller bent u verantwoordelijk voor het stapelen van stembiljetten, het openvouwen van de stembiljetten, het ordenen per partij en het tellen van de stembiljetten op kandidaatsniveau. U bent accuraat en stressbestendig.

Voorwaarden

Als teller moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • tellers moeten op 6 juni 2024 minimaal 18 jaar zijn
 • bereid om een instructie/training te volgen

Vergoeding

Een teller ontvangt een vergoeding van € 50,- per dagdeel.