Fout melden

Denkt u dat er mogelijk een fout zit in de telling van een stembureau bij de verkiezingen? Of bij het bepalen van de uitslagen? Dan kunt u dit melden via onderstaande formulieren.

Belangrijk bij het melden van een fout:

  • In de melding moet staan waaruit de fout bestaat. Alleen melden dat er een fout in staat, is niet voldoende.
  • De melding moet gaan over iets dat u zelf hebt ervaren, dus niet van horen zeggen. Bijvoorbeeld: “Ik heb op kandidaat X gestemd en kan mijn stem niet terugvinden.” Niet: “Ik heb gehoord dat stembureau X niet goed heeft geteld.”
  • De melding gaat over mogelijke fouten in het (op-) tellen van de stemmen. Of over het digitale bestand met resultaten van de gemeente. Dit zijn fouten die het gemeentelijk stembureau kan aanpassen. Over andere dingen kunt u bezwaar maken tijdens de zitting van het centraal stembureau. Bijvoorbeeld over een stemlokaal, die u moeilijk kon bereiken.  
  • Het is niet verplicht om in de melding uw naam en gegevens te noemen. 

U kunt de fout online melden

Via onderstaande links kunt u een fout melden bij de organisatie waar het om gaat: