Milieuklachten en -handhaving

De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt vijftien gemeenten in de regio Midden-Nederland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken, waaronder Rhenen.

Om bij te kunnen dragen aan een prettige en veilige woon -en leefomgeving heeft ODRU de bevoegdheid om namens het gemeente- of provinciebestuur milieuklachten te behandelen veroorzaakt door bedrijven.

Voorbeelden van milieuklachten veroorzaakt door bedrijven:

  • Geluidsoverlast: muziek, laden en lossen, evenementen, werkzaamheden.
  • Stankoverlast: bereiden van voedingsmiddelen, industriële processen.
  • Stofoverlast: door op- en overslag.
  • Bodemvervuiling: door lekkage, verkeerde opslag.
  • Lichtverontreiniging: door tuinbouw, reclameverlichting en sportverlichting.
  • Afval: verbranden van afval, ongedierte.

Meld uw klacht

Woont of werkt u in Rhenen en ervaart u dergelijke overlast? Meld uw klacht bij de ODRU (Omgevingsdienst Regio Utrecht ) met het onderstaande klachtenformulier of telefonisch.

Meld hier uw milieuklacht bij de ODRU

Let op: wilt u een melding doen over bijvoorbeeld zwerfafval, overlast, straatverlichting, hondenpoep of vandalisme? Dan kan dit gewoon bij de gemeente zelf, via een melding openbare ruimte.

Meld hier uw klacht aan de gemeente

Milieuhandhaving

De gemeente heeft de taak om te handhaven op de milieuwetten. Wanneer u merkt dat een bewoner, bedrijf of instelling de milieueisen niet naleeft, kunt u de gemeente vragen om hierop te handhaven. Denk hierbij aan milieuovertredingen zoals vervuiling van de bodem, van de lucht of van het water, maar ook aan geluidsoverlast. 

De gemeente onderzoekt of er inderdaad sprake is van verontreiniging of overlast, of er illegaal is gehandeld of de normen in de vergunning zijn overschreden. Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek bekijken we welke handhavingsmaatregelen we moeten treffen. 

Als u iets ziet dat niet klopt, meld het ons! Daarvoor kunt u het formulier Melding openbare ruimte gebruiken.

Heeft u vragen?

Voor nadere informatie kunt contact opnemen met het Team Economie en Ruimte, onderdeel Milieu, via het algemene contactformulier of het algemene telefoonnummer (0317) 681 681.