Verstopt riool ontstoppen

Is uw riool verstopt? Bel dan Dikkenberg van de Kraats via (0317) – 612 365. Zij komen bij u langs om te kijken wat de oorzaak is en om de verstopping op te lossen. Zit de verstopping in uw eigen riool? Dan zijn de werkzaamheden en kosten voor u. Zit de verstopping op openbaar gebied, dan zijn de kosten voor de gemeente.

Wat kunt u zelf doen?

Om uit te zoeken op welk terrein de verstopping zit én wie het ontstoppen moet betalen, graaft u het erfgrensputje (ontstoppingsstuk) op. Zo weet u of de verstopping bij uzelf of juist bij de gemeente zit. Na opening van het ontstoppingsstuk wordt duidelijk of:

  • De riolering op uw eigen terrein/in uw woning verstopt is. Dit is het geval als het putje leeg is.
  • De riolering verstopt is op gemeentelijk terrein. Dit ziet u als het putje vol water staat.

Waar zit het erfgrensputje (ontstoppingsstuk)?

Het erfgrensputje ligt meestal net voor het eind van de erfgrens. De erfgrens is de overgang van uw grond/huis naar gemeentelijk terrein. Het erfgrensputje zit bijna altijd op uw eigen terrein, onder de grond, meestal op ongeveer 50 tot 80 centimeter diepte.

Wie lost de verstopping op?

Het putje Waar zit het probleem Wie betaalt de kosten
het erfgrensputje staat leeg de verstopping zit in uw deel van de riolering u lost de verstopping op en betaalt zelf de kosten
het erfgrensputje staat vol met water gebrek aan de rioolleiding op gemeentegrond de gemeente lost het probleem op en betaalt de kosten
  de verstopping zit op gemeentegrond en komt door verkeerd rioolgebruik de gemeente verhelpt de verstopping en verhaalt de kosten op de gebruiker

Verstopping in gemeentelijk riool: bel de gemeente

Zit de verstopping in het gemeentelijke deel, bel dan altijd de gemeente via (0317) 681 681.

In onderstaande gevallen betaalt u de kosten altijd zelf: 

  • Wanneer u zelf een ander bedrijf hebt ingeschakeld om het riool te ontstoppen. U kunt deze kosten niet verhalen op de gemeente Rhenen. Ook niet als het bedrijf aangeeft dat het gemeentelijke deel van de riolering verstopt was.
  • Als u het riool laat doorspuiten vanaf de toiletpot is het onduidelijk waar de verstopping zat. U betaalt de kosten altijd zelf.
  • Zonder overleg vooraf met de gemeente zijn de kosten altijd voor u zelf.
  • Er geen camerabeelden zijn van de verstopping.