Jaarwisseling 2023-2024

Op deze pagina staat alle informatie over oud en nieuw in de gemeente Rhenen. Je leest er wat er allemaal wel kan, wat er niet kan, en wat de gevolgen zijn als je het toch doet. Wel zo duidelijk. Zo zorgen we samen voor een prettige, veilige jaarwisseling.

Klik op onderstaande thema's voor meer informatie. 

Tijdens oud en nieuw wordt vaak vuurwerk afgestoken. Hieronder lees je wat wel en niet mag in de gemeente Rhenen.

Dit kan wel:

Legaal vuurwerk

Tijdens oud en nieuw mag je alleen legaal vuurwerk afsteken. Je mag vuurwerk aansteken van 31 december 18.00 uur ’s avonds tot 1 januari 02.00 uur ’s nachts.

Hoe herken je legaal vuurwerk?

 • Je koopt het alleen in officiële winkels in Nederland
 • Je kunt legaal vuurwerk alleen kopen op 28, 29 en 30 december
 • Op de verpakking staat: ‘geschikt voor particulier gebruik’
 • Er zit een Nederlandse gebruiksaanwijzing bij
 • Er staat een CE-code op. Alleen F1 en F2-vuurwerk is toegestaan
 • Er staat informatie over de fabrikant op
 • Er is uitleg over wat het vuurwerk doet als je het aansteekt.

Dit kan niet:

Illegaal vuurwerk

Je mag geen vuurwerk afsteken voor 31 december 18.00 uur ’s avonds of na 1 januari 02.00 uur ’s nachts.

Het is verboden om zwaar, illegaal of professioneel vuurwerk af te steken.

Hoe herken je illegaal vuurwerk?

 • Het wordt niet in officiële winkels in Nederland verkocht
 • Het komt vaak uit het buitenland
 • Het is gevaarlijker en zwaarder dan legaal vuurwerk

Let op: sinds 2020 is knalvuurwerk, zoals rotjes en Chinese pijlen, niet meer toegestaan.

Wat gebeurt er als je toch illegaal vuurwerk gebruikt?

 • Je vuurwerk wordt in beslag genomen
 • Ben je jonger dan 18? Dan krijg je een straf bij Bureau Halt of een boete
 • Ben je ouder dan 18? Dan krijg je een boete van minimaal €100,-

Een van de tradities rond oud en nieuw is carbidschieten. Hierbij wordt er een bal of ander voorwerp weggeschoten vanaf een (melk)bus. Dit veroorzaakt een harde knal. In de Gemeente Rhenen mag op 30 december tussen 10.00 en 18.00 uur carbid geschoten worden. Hiervan moet je twee weken van tevoren een melding doen bij de gemeente.

Dit kan wel:

 • Op 30 december tussen 10.00 en 18.00 uur, omdat 31 december dit jaar op een zondag valt 
 • Alleen als er minimaal 2 weken van tevoren een officiële melding is gemaakt bij de gemeente Rhenen
 • Alleen volgens onderstaande regels

Dit kan niet:

 • Op andere momenten dan 30 december van 10.00 - 18.00
 • Als er geen officiële melding is gemaakt bij de gemeente
 • Als er minder dan twee weken vooraf een officiële melding is gemaakt.
 • Als je je niet houdt aan de regels uit de voorwaarden uit de spelregels

De spelregels voor carbidschieten staan onderaan de pagina vermeld.

Wat gebeurt er als je het toch doet?

 • Carbidschieten wordt direct beëindigd
 • Eventuele spullen worden in beslag genomen
 • Je krijgt een dwangsom opgelegd

Hoe maak ik een melding bij de gemeente Rhenen om carbid te schieten?

 1. Vul de gegevens in dit online formulier in.
 2. Voeg een tekening, plattegrond of screenshot toe van de plek waar je carbid wil schieten.
 3. Voeg een verklaring toe waarin de eigenaar van het terrein toestemming geeft dat de grond gebruikt mag worden voor carbidschieten.
 4. Je mag carbidschieten als je je aan de spelregels houdt.

Tijdens de jaarwisseling mag je vuur stoken. Hier zitten wel regels aan. Hieronder lees je wanneer je wel en wanneer je geen open vuur mag stoken. Open vuur is vuur dat in de open lucht brandt.

Dit kan wel:

 • Vuur in korven of tonnen van maximaal 200 liter (grootte van een ligbad of een oliedrum)
 • Alleen tussen 31 december 13.00 uur en 1 januari 02.00 uur
 • Alleen stoken met snoeiafval of onbewerkt hout

Dit kan niet:

 • Op andere momenten dan tussen 31 december 13.00 uur en 1 januari 02.00 uur
 • Open vuur buiten korven of tonnen van 200 liter
 • Andere brandstof gebruiken dan snoeiafval of onbewerkt hout
 • Gevaarlijke situaties creëren
 • Spullen of materiaal bij je hebben, of vervoeren, om dit in brand te steken om de openbare orde te verstoren

Wat gebeurt er als je het toch doet?

 • Je krijgt een boete van 300 euro
 • Het vuur wordt gedoofd
 • Je kunt worden opgepakt en een strafblad krijgen

Oud en nieuw wordt natuurlijk goed gevierd. In huiselijke kring mag je uiteraard samen met vrienden of familie een feestje vieren. Organiseer je een groter feest of evenement? Dan gelden er extra regels. Je moet dan een melding doen of een vergunning aanvragen.

Wil je weten of jij een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen?  Dan kun je dit stappenplan doorlopen.

Dit kan wel:

 • Een feest/evenement tot 100 personen tussen 7.00 en 23.00 uur. Alleen als er minimaal 4 weken van tevoren een officiële melding is gemaakt bij de gemeente Rhenen en als je voldoet aan de voorwaarden.
 • Een feest/evenement tot 100 personen als je niet aan bovenstaande voldoet, maar wel een officiële vergunning hebt gekregen van de gemeente Rhenen.
 • Een feest/evenement met meer dan 100 personen als je een vergunning hebt aangevraagd die is goedgekeurd.

Dit kan niet:

 • Een feest/evenement tot 100 personen als je van tevoren geen officiële melding hebt gemaakt.
 • Een feest /evenement van meer dan 100 personen als er geen vergunning is.
 • Een feest/evenement als je niet aan de aanvullende voorwaarden voldoet.
 • Een melding doen of vergunning aanvragen als de deadline voorbij is.

Wat gebeurt er als je het toch doet?

 • Het feest/evenement wordt per direct beëindigd.
 • Geluidsapparatuur wordt in beslag genomen.
 • Je krijgt een dwangsom opgelegd.

Tijdens oud en nieuw zetten mensen soms de muziek aan. Als je thuis bent mag je de muziek aan hebben als je daarmee geen overlast veroorzaakt. Ga je naar buiten? Dan kan de muziek niet mee. De precieze regels rondom muziek vind je hieronder.

Dit kan wel:

 • Thuis muziek draaien waar de omgeving en andere mensen geen overlast van hebben

Dit kan niet:

 • Buiten gebruik maken van geluidsinstallaties, boxen of andere muziekapparatuur

Wat gebeurt er als je het toch doet?

 • De muziekapparatuur wordt in beslag genomen
 • Je krijgt een boete van €150,-

Mag bij u in de straat met Oud en Nieuw wel of geen vuurwerk worden afgestoken?

U kunt met uw buurt een vrijwillige vuurwerkvrije zone aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld voor een straat, een buurt, rond huizen of bij een bedrijf.

U spreekt dan met uw buurt af dat daar op oudejaarsavond geen vuurwerk wordt afgestoken. De gemeente zorgt voor publiciteit en voor borden in uw buurt. In de vrijwillige vuurwerkvrije zones is het ‘verbod’ niet verplicht. Voor de vrijwillige vuurwerkvrije zones levert de gemeente wel borden waarop staat dat het afsteken niet is toegestaan, maar het verbod wordt niet gehandhaafd. Het blijft uw eigen verantwoordelijkheid om mensen hier vriendelijk op aan te spreken.

Aanvragen

De keuze voor het afspreken van een vrijwillige vuurwerkvrije zone ligt bij u. Bij interesse kunt u contact opnemen met de gemeente via [email protected].

Het oplaten van (wens)ballonnen is in de gemeente Rhenen niet toegestaan. Deze zijn een gevaar voor mens en dier. Het risico dat ze brandgevaar opleveren is groot en ze zijn ook slecht voor het milieu, vandaar het verbod.