Integraal Veiligheidsplan

De Heuvelrug-gemeenten Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Wijk bij Duurstede werken sinds 2019 samen om veiligheidsdoelen te bereiken. Het vernieuwde Integraal Veiligheidsplan (IVP) is opgesteld voor een periode van vier jaar en heeft als doel de leefbaarheid en veiligheid in de woonomgeving te verbeteren.

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) werken mee aan het realiseren van de gezamenlijke doelstellingen in het IVP. De vijf gemeenteraden hebben onlangs een nieuw gezamenlijke IVP voor de periode 2023 – 2026 definitief vastgesteld.

De vijf gemeenten geloven erin dat zij gezamenlijk meer bereiken dan alleen. Daarom is er in samenwerking met de politie en het OM gewerkt aan een nieuw gezamenlijk IVP voor de periode 2023 tot en met 2026. Het besluit van de vijf gemeenteraden betekent dat de samenwerking definitief doorgaat voor nog eens minimaal vier jaar. De voortzetting van de samenwerking stelt de vijf Heuvelrug-gemeenten in staat om gezamenlijk in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en tegelijkertijd aandacht te besteden aan criminaliteit die al sinds jaar en dag voorkomt, zoals overlastmeldingen en woninginbraken.

Het IVP brengt vernieuwing met zich mee. Naast het samenwerken tegen georganiseerde criminaliteit, gaan de Heuvelrug-gemeente de komende vier jaar ook werken aan twee nieuwe onderwerpen , namelijk digitale veiligheid en het voorkomen van maatschappelijke onrust. Dit betekent dat we ons inzetten voor een veiligere online omgeving en het voorkomen van spanningen in de samenleving.

Lokale speerpunten

Er is en blijft ruimte voor lokale speerpunten op het gebied van veiligheid. Het college van burgemeester en wethouders van Rhenen heeft onlangs een lokaal uitvoeringsprogramma (UVP) vastgesteld, dat aanvullend is op het gezamenlijke Integraal Veiligheidsplan (IVP). Er zijn twee specifieke lokale thema's waar extra aandacht aan wordt besteed: een veilige woon- en leefomgeving en zorg & veiligheid.

‘We houden het veilig’

Het is erg belangrijk dat inwoners en ondernemers betrokken zijn bij het veiligheidsplan. Dit begint bij het op een begrijpelijke manier informeren over de doelstellingen van het gezamenlijk IVP en de lokale uitvoeringsprogramma’s. Er is daarom veel aandacht besteedt aan een vernieuwde manier om de inhoud van het IVP te delen met inwoners en ondernemers.  De vijf Heuvelrug-gemeenten hebben onder het motto ‘We houden het veilig’ een gezamenlijk beeldmerk en  informatieve website laten ontwerpen. Op de website staan interactieve tekeningen die de gezamenlijke en lokale veiligheidsvraagstukken laten zien. Op die manier kunnen inwoners en ondernemers meer te weten komen over de veiligheidsdoelen via beeld, tekeningen en duidelijke tekst.

Als u meer wilt weten over de samenwerking tussen de vijf Heuvelrug-gemeenten, de doelstellingen uit het gezamenlijke IVP of de lokale prioriteiten, kunt u terecht op de nieuwe gezamenlijke website: www.wehoudenhetveilig.nl.