Huiselijk geweld

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig en niet altijd zichtbaar probleem. Jaarlijks hebben ongeveer 215.000 mensen te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Voorbeelden hiervan zijn: partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. 

Vormen van huiselijk geweld zijn:

  • kindermishandeling;
  • ouderenmishandeling;
  • eergerelateerd geweld zoals eerwraak, vrouwelijke genitale verminking of huwelijksdwang;
  • partnergeweld en ex-partnergeweld in alle verschijningsvormingen, ook psychische mishandeling en stalking.

Melden huiselijk geweld

Meld huiselijk geweld altijd, ook bij twijfel.

Bij spoed

Moet er met spoed een ambulance, brandweer of politie komen? Bel dan naar 112! 

Politie

Voor hulp van de politie, maar niet een spoedgeval, kunt u 0900 – 88 44 bellen.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het centrale advies- en meldpunt voor iedereen de met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Als u hulp nodig heeft, of bij zorgen over iemand anders: praat erover, want samen sta je sterk! U kunt bellen via 0800 – 2000 of bekijk de website Veilig Thuis

Meld Misdaad Anoniem

Meld u liever niet bij de Politie? U kunt dan terecht bij Meld Misdaad Anoniem (M.) Dit is het onafhankelijke meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad. Uw anonimiteit staat hierbij altijd centraal. U kunt ook bellen naar: 0800 - 7000 of bekijk de website Meld Misdaad Anoniem.

Vermoeden van mishandeling

Denkt u dat er in een gezin dat u kent (bijvoorbeeld van familie of buren) mishandeling plaatsvindt? Dan kunt u naar Veilig Thuis bellen en aangeven waarom u dat denkt. Veilig Thuis gaat dan gegevens over het gezin verzamelen om te onderzoeken of er sprake is van problemen en mishandeling. Is dat het geval, dan zorgt Veilig Thuis dat er passende hulpverlening komt. 

Als u liever niet wilt dat de betrokkenen te weten komen wie de melding heeft gedaan, kunt u dat doorgeven en dan houdt Veilig Thuis uw naam geheim. 

Ook hulpverleners kunnen met een vermoeden van mishandeling bellen naar Veilig Thuis, maar dat kan niet anoniem als zij een hulpverleningsrelatie met een gezinslid hebben. Na een melding hoort u van Veilig Thuis altijd iets terug over hoe er is gehandeld na uw telefoontje.