Woonurgentie aanvragen

In sommige, dringende, noodgevallen kunt u voorrang krijgen op een sociale huurwoning in de gemeente Rhenen. Daarvoor heeft u een urgentieverklaring nodig. Voordat u een aanvraag kunt doen, vindt er een telefonische intake plaats.

Intake woonurgentie

Tijdens de telefonische intake bespreekt u met de secretaris van de Urgentiecommissie hoe u nu woont, waarom u de urgentie nodig heeft en wat de eventuele mogelijkheden zijn. 

Voor het indienen van een aanvraag voor een urgentieverklaring is het belangrijk dat u in ieder geval voldoet aan de volgende algemene voorwaarden:

  • U vraagt een urgentieverklaring aan om medische, sociale of financiële redenen of door een echtscheiding / verbreken van samenleven;
  • U bent minimaal 1 jaar inwoner van gemeente Rhenen, Ede, of Veenendaal (aantoonbaar in de BRP);
  • Er is een acute woningnoodsituatie in de urgentieregio Rhenen, Ede, of Veenendaal;
  • U bent minimaal 18 jaar of ouder;
  • U heeft op dit moment legale zelfstandige woonruimte;
  • U staat als woningzoekende ingeschreven voor een sociale huurwoning op Huiswaarts.nu.
Alarm:

Bij iedere categorie (medisch, sociaal, financieel, echtscheiding) zijn daarnaast nog specifieke voorwaarden gesteld.

De volledige voorwaarden vindt u in de Huisvestingsverordening Rhenen 2019.

Huisvestingsverordening Rhenen 2019

Aanvraag Intakegesprek

Via het contactformulier (een algemene vraag stellen of  reactie geven op een brief) kunt u een intakegesprek aanvragen. Na ontvangst van uw melding wordt telefonisch contact met u opgenomen. Vergeet niet om een telefoonnummer in te vullen.

Contactformulier

U betaalt deze kosten voor het in behandeling nemen van uw aanvraag. Als uw aanvraag wordt afgewezen wordt dit bedrag niet teruggestort.

Beoordeling van uw aanvraag

Blijkt uit de telefonische intake dat u kans maakt op een urgentieverklaring, dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente Rhenen. Hiervoor krijgt u van ons een aanvraagformulier toegestuurd. Wij leggen uw aanvraag dan voor aan de Urgentiecommissie.

Deze onafhankelijke commissie beoordeelt alle urgentieaanvragen in de woningmarktregio van de gemeenten Rhenen, Ede en Veenendaal. De Urgentiecommissie geeft een positief of negatief advies aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen. U krijgt van ons schriftelijk te horen of u een urgentieverklaring krijgt en voor welk type woning.