Studietoeslag

Ben je student en kun je door een beperking structureel niet werken naast je studie? Dan kom je misschien in aanmerking voor de studietoeslag.

De studietoeslag is een maandelijkse tegemoetkoming die je ontvangt zolang je er recht op hebt. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Je woont in de gemeente Rhenen
  • Je hebt een structurele beperking waardoor je niet in staat bent je studie te combineren met werk
  • Je bent zelf op geen enkele manier in staat inkomsten te verwerven, ook niet een klein beetje
  • Je ontvangt studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten op basis van de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten
  • Je ontvangt geen Wajong
  • Het kan gaan om een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking 
  • Er is niet binnen een afzienbare termijn verbetering te verwachten. 

Of er sprake is van een structurele medische beperking zal in de meeste gevallen beoordeeld worden door een onafhankelijk medisch advies.  

Aanvragen 

De studietoeslag wordt uitgevoerd door de gemeente Veenendaal. Je kunt de toeslag aanvragen door telefonisch contact op te nemen via (0318) 538 538. Vraag dan naar de intaker van de dag. De gemeente neemt binnen acht weken een besluit op je aanvraag.  

Hoogte van de toeslag

Hoeveel toeslag je krijgt, hangt af van je leeftijd. De bedragen wijzigen elk half jaar. Zie voor de meest actuele bedragen deze pagina op de website van Veenendaal.

Stagevergoeding en hoogte studietoeslag

Doe je tijdens je opleiding een stage en krijg je een stagevergoeding? Dan mag je de stagevergoeding houden en krijg je daarnaast gewoon de studietoeslag. De stagevergoeding mag dan niet hoger zijn dan € 197,15 (bedrag op 1 januari 2023). Als de stagevergoeding meer, is wordt het deel dat hoger is dan € 197,15 van de studietoeslag afgetrokken.