Starterslening aanvragen

Is de prijs van uw eerste koophuis hoger dan het bedrag dat u bij de bank kunt lenen? Dan kunnen wij u helpen met een Starterslening.

Voorwaarden om in aanmerking te komen

De starterslening kan worden aangevraagd bij zowel nieuwbouw als bestaande bouw in de gemeente Rhenen. Voor de Starterslening gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent niet eerder eigenaar geweest van een koopwoning en de koopwoning waar het over gaat staat in de gemeente Rhenen;
 • U bent niet ouder dan 45 jaar;
 • U heeft een sociale en/of economische binding met de gemeente Rhenen;
 • De kosten van de koopwoning, inclusief verbeterkosten en meerkosten, zijn niet hoger dan de maximale NHG-grens;
 • De hoogte van de starterslening is maximaal € 35.000,- en niet meer dan 20% van de kosten van de koopwoning;
 • De eerste hypotheek heeft een rentevaste periode van minstens 10 jaar en heeft Nationale Hypotheek Garantie;
 • De hypotheekvertrekker/bank mag u geen aanvullende lening geven;
 • U gaat zelf in de koopwoning wonen.
Verordening Starterslening

De starterslening is de eerste drie jaren renteloos en aflossingsvrij. Na 3 jaar gaat u rente en aflossing betalen, behalve als uw inkomen te laag is. Dit wordt bepaald door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Aanvraag Starterslening

Via het algemeen contactformulier kunt u aangeven dat u een aanvraag Starterslening wilt doen.

Contactformulier

Hoe verloopt de aanvraag

 1. U tekent het voorlopige koopcontract onder voorbehoud van financiering.
 2. U dient een aanvraag in bij de gemeente. Bij deze aanvraag stuurt u mee:
  1. een geldig legitimatiebewijs van de koper(s),
  2. de voorlopige koopakte en
  3. een bewijs waaruit blijkt dat u een binding hebt met de gemeente Rhenen. 
 3. Als u voldoet aan de voorwaarden, krijgt u een toewijzingsbrief van ons.
 4. Met deze toewijzingsbrief vraagt u de daadwerkelijke lening aan bij de SVn. Dat kan via www.svn.nl. Deze stichting bekijkt uw aanvraag en berekend hoeveel starterslening u krijgt.