Leerplicht, kwalificatieplicht

Kinderen moeten vanaf 5 jaar naar school, totdat zij een diploma (startkwalificatie) hebben of 18 jaar worden. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht. Voor leerlingen tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht.

Leerplicht

Bijna alle kinderen beleven hun eerste schooldag als ze vier jaar zijn. Ze zijn dan nog niet leerplichtig, maar het is goed voor hun ontwikkeling om samen met leeftijdgenootjes naar school te gaan in groep 1.

De echte leerplicht begint op de eerste dag van de maand nadat een kind vijf jaar is geworden. Voorbeeld: een kind dat zijn vijfde verjaardag viert op 10 oktober, wordt leerplichtig op de eerste dag van november waarop er school is.

Soms is een volledige schoolweek een te grote belasting voor een kind van vijf jaar. Dan mogen de ouders/verzorgers dit kind - in goed overleg met de schooldirecteur - maximaal vijf uur per week thuis houden. Als het kind het dan nog niet aankan, mag de directeur er nog maximaal vijf uur per week extra vrij bij doen. Zesjarige leerlingen moeten allemaal het hele onderwijsprogramma volgen.

Nederlandse kinderen die in het buitenland wonen en niet staan ingeschreven bij een Nederlandse gemeente hebben geen leerplicht.

Kwalificatieplicht

De volledige leerplicht houdt op aan het eind van het schooljaar waarin een leerling zestien jaar wordt. Dan gaat de kwalificatieplicht in. Jongeren die nog geen  startkwalificatie hebben gehaald, moeten tot hun achttiende jaar naar school. Een havo-diploma, een vwo-diploma of een mbo-diploma op minimaal niveau 2 is een startkwalificatie. Een vmbo-diploma is dat niet. 

Leerplichtambtenaar

Een leerplichtambtenaar houdt toezicht of kinderen en jongeren die leerplichtig of kwalificatieplichtig zijn, ingeschreven staan bij een school en die school regelmatig bezoeken.

Jongeren tussen de 18 en 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie worden begeleid door de doorstroomconsulenten van het Doorstroompunt/VSV Vallei. Dit heette voorheen RMC.

Verlof aanvragen en gang van zaken bij verzuim

Leerplicht betekent dat uw kind niet zomaar van school mag wegblijven. Voor schoolverzuim moet u altijd toestemming vragen bij de school. Er wordt geen verlof gegeven voor familiebezoek, voor het vieren van een kroonjaar of voor extra vakantiedagen (omdat tickets in het laagseizoen goedkoper zijn of omdat andere kinderen uit uw gezin dan al of nog vrij zijn of vanwege verkeersdrukte of vanwege samen reizen). 

De gemeente werkt met het regionaal protocol leerplicht. Dit protocol is een handleiding, ontwikkeld door en voor de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.

In dit protocol kunt u alles vinden over de Leerplichtwet, over de taken van leerplichtambtenaar en directeuren en ouders, over thuiszitters, verlof en vrijstellingen. Op pagina 11-13 kunt u lezen in welke situaties wel of niet verlof kan worden gegeven. Onderaan deze webpagina vindt u formulieren waarmee u vrijstelling kunt aanvragen.

In het protocol staan verzuimkaarten over de gang van zaken rondom verzuim. Daarop kunt u zien op welk moment de school of de leerplichtambtenaar actie gaat ondernemen. In de bijlagenbundel staan de ziekteverzuimprotocollen van GGD Utrecht en GGD Gelderland Midden en ook de handreiking Onderwijs, zorg en leerplichtwet van Ingrado. 

Heeft u na het lezen van dit protocol nog vragen over leerplicht of verzuim?

Dan kunt u mailen naar [email protected] of bellen naar (0318) 538 940

Voor zaken waar leerplicht al bij betrokken is, kunt u uiteraard rechtstreeks contact met Rhenen opnemen via [email protected] of (0317) 681 681.

Regionaal protocol leerplicht (pdf, 1 MB) Bijlagenbundel bij protocol leerplicht (pdf, 4 MB)

Formulieren vrijstelling aanvragen

Hier vindt u formulieren die u kunt gebruiken voor aanvraag vrijstellingen leerplicht.

Vrijstelling geregeld schoolbezoek (pdf, 66 KB) Vrijstelling van inschrijving (pdf, 50 KB)