Bijstandsuitkering

De gemeente Veenendaal voert (ook) voor inwoners van de gemeente Rhenen de werkzaamheden uit die te maken hebben met bijstandsuitkeringen.

Als u wilt weten of u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering, kunt u uw vraag stellen aan team Werk en Inkomen van de gemeente Veenendaal

Bijstandsuitkering aanvragen

De aanvraag gaat dus ook via gemeente Veenendaal. U kunt op drie manieren aan aanvraag doen:

  • Per post naar Gemeente Veenendaal | afdeling Economie en Werk, Postbus 1100, 3900 BC Veenendaal.
  • Per telefoon via (0318) 538 538.
  • Online via de knop hieronder:
Bijstand aanvragen

Regels bij een bijstandsuitkering

Als u een bijstandsuitkering krijgt, moet u aan bepaalde regels voldoen. Bijvoorbeeld:

  • U moet uw best doen om betaald werk te vinden.
  • U moet alle wijzigingen doorgeven die van invloed kunnen zijn op uw uitkering zoals veranderingen in uw woonsituatie of inkomsten.
  • U moet het ook melden als u bijverdient met tijdelijk werk of als u op vakantie gaat.

Klik voor meer informatie over uw rechten en plichten op de link hieronder.

Rechten en plichten bij bijstand

Bijverdienen

Als u werkt of gewerkt hebt, moet u dat doorgeven aan uw klantmanager.

Bijverdiensten doorgeven

Vakantie

Heeft u een uitkering dan mag u 4 weken per jaar naar het buitenland. U moet een reis minimaal twee weken voor uw vertrek melden, ook als u in Nederland blijft. Als u met uw partner gaat, moet u samen het formulier invullen.

In een brief laten we weten of u mag vertrekken en of dat gevolgen heeft voor uw uitkering. U moet wachten tot u deze brief heeft gekregen. U mag niet vertrekken zonder toestemming. Ook als u uw vakantie niet doorgeeft of u niet meldt dat u terug bent uit het buitenland, heeft dit gevolgen voor uw uitkering.

U mag maximaal 28 dagen per jaar naar het buitenland. De gemeente betaalt uw uitkering dan door.

Ook als u buiten Rhenen, maar wel in Nederland verblijft, moet u dit melden bij de gemeente. U moet in Rhenen blijven wonen en beschikbaar blijven voor re-integratie.

Terugmelden na verblijf in het buitenland

Als u terug bent uit het buitenland, moet u zich persoonlijk - en indien van toepassing met uw partner - in het Huis van de gemeente melden In de brief met toestemming staat op welke dag en tijd we u verwachten.

Als u zich komt melden, neem dan mee:

  • De brief met het toestemmingsbesluit
  • Uw (buitenlandse) paspoort, identiteitsbewijs of verblijfsdocument
  • Als mogelijk is: uw tickets van vliegtuig of bus

Bent u in Nederland gebleven, dan hoeft u niet te melden dat u terug bent.

Vakantie doorgeven

Tegenprestatie

Sinds de invoering van de Participatiewet vragen alle gemeenten een tegenprestatie van mensen met een bijstandsuitkering. Het gaat om het invullen van een maatschappelijk nut­tige activiteit van tenminste 4 tot 8 uur per week.

De gemeente Rhenen wil graag dat u iets doet waarmee u een ander helpt en waar u zelf ook iets aan heeft. De tegenprestatie kunt u invullen bijvoorbeeld in de zorg, bij sport of vrijetijdsbesteding, in het natuurbeheer, op school of in de wijk. U kunt vrijwilligerswerk gaan doen bij een bestaande organisatie of zelf iets opzetten, bijvoorbeeld op cultureel gebied.

Heeft u een activiteit in het kader van vrijwilligerswerk, mantelzorg en/of tegenprestatie gevonden, geef dit dan altijd door aan uw klantmanager. 

Vrijstelling van de tegenprestatie

U kunt vrijstelling van de tegenprestatie krijgen als u meer dan 4 uur per week besteedt aan parttime werk, vrijwilligerswerk of mantelzorg. U moet de bewijzen hiervan laten zien aan uw klantmanager. 

Heeft u géén arbeidsverplichting of bent u (volledig) duurzaam arbeidsongeschikt? Dan vragen we geen tegenprestatie van u. Dit geldt ook als u meedoet in een re-integratietraject van de gemeente. Is dit voor u van toepassing? Bespreek het dan met uw klantmanager. 

Uitbetaaldagen

De uitkeringen worden tussen de 19e en 25e van elke maand overgemaakt. Het kan een aantal dagen duren voordat het geld op uw rekening staat.

Klik op de link hieronder voor de data waarop de gemeente in 2022 de uitkering uitbetaalt.

Uitbetaaldagen