Herinrichting Platanenlaan

Een gedeelte van de Platanenlaan is aan vernieuwing toe. We zijn bezig met de voorbereidingen voor een herinrichting van de straat.

Aanleiding

Wortels van bomen hebben op verschillende plekken de bestrating en het asfalt beschadigd en de weg is oud. Ook is de riolering aan vervanging toe. Het gedeelte tussen de Nieuwe Veenendaalseweg en de Groeneweg/De Kleine Kampen wordt vernieuwd. Het doodlopende stuk van de Platanenlaan vanaf nr. 18 tot nr. 38 valt buiten de herinrichting. Dit gedeelte is in 2013 al opnieuw ingericht.

Voorbereidingen

Op dit moment zijn de voorbereidingen gestart. Dit begint met het uitvoeren van een aantal onderzoeken om na te gaan waar we allemaal rekening mee moeten houden. Denk hierbij aan hoogte metingen, bodemonderzoeken en archeologie. Daarna begint het maken van het ontwerp voor de straat.

Participatie/meedenken

Begin 2024 zijn omwonenden benaderd om hun mening te geven over de huidige inrichting van de straat en wat er beter kan. Omwonenden kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden voor een nieuwe inrichting van de straat. 

Planning

Het is de bedoeling om de voorbereidingen en het ontwerp ongeveer september/oktober 2024 af te ronden. Daarna wordt het ontwerp en het uitvoeringsbudget door het college vastgesteld. Na de aanbesteding van het werk kunnen de werkzaamheden beginnen. Het is de bedoeling om de uitvoering midden 2025 plaats te laten vinden.

Heeft u vragen?

U kunt met uw vragen terecht bij projectleider Pieter Polder. Hij is van maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar via e-mail: [email protected] en telefonisch op 06 44 35 00 01.