Herinrichting Platanenlaan

Een gedeelte van de Platanenlaan is aan vernieuwing toe. We zijn bezig met de voorbereidingen voor een herinrichting van de straat.

Aanleiding

Wortels van bomen hebben op verschillende plekken de bestrating en het asfalt beschadigd en de weg is oud. Ook is de riolering aan vervanging toe. Het gedeelte tussen de Nieuwe Veenendaalseweg en de Groeneweg/De Kleine Kampen wordt vernieuwd. Het doodlopende stuk van de Platanenlaan vanaf nr. 18 tot nr. 38 valt buiten de herinrichting. Dit gedeelte is in 2013 al opnieuw ingericht.

Voorbereidingen

Op dit moment zijn de voorbereidingen gestart. Dit begint met het uitvoeren van een aantal onderzoeken om na te gaan waar we allemaal rekening mee moeten houden. Denk hierbij aan hoogte metingen, bodemonderzoeken en archeologie. Daarna begint het maken van het ontwerp voor de straat.

Participatie/meedenken

Begin 2024 zijn omwonenden benaderd om hun mening te geven over de huidige inrichting van de straat en wat er beter kan. Omwonenden kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden voor een nieuwe inrichting van de straat. 

Onderzoek behouden van huidige bomen 

Er is onderzoek gedaan naar de huidige bomen op de Plantanenlaan. Het gaat om een zogeheten 'bomen effect analyse'. Dit onderzoek is uitgevoerd om na te gaan of de bomen in de Platanenlaan duurzaam behouden kunnen worden bij het herinrichten van de straat.

Uit het onderzoek blijkt dat het niet mogelijk is om de bomen duurzaam te behouden binnen de huidige plannen.

In het rapport zijn adviezen opgenomen hoe de bomen wel duurzaam zijn te behouden. In deze adviezen is geen rekening gehouden met de kaders en verplichtingen die de gemeente heeft, zoals bijvoorbeeld;

  • Toegankelijk houden aangrenzende percelen;
  • Afstromend hemelwater verwerken richting de openbare weg;
  • Ruimte voor parkeren;
  • Financieel kader;

Het onderzoek zal op een bewonersavond toegelicht worden aan bewoners van de straat.

Lees hier het onderzoek naar de bomen effect analyse op de Plantanenlaan.  (pdf, 3 MB)

Bewonersavond 12 juni

Op 12 juni is een informatiebijeenkomst gehouden voor direct aanwonenden. De presentatie en een beknopt verslag van de avond zijn te downloaden onderaan deze pagina. De input die we van de aanwezigen hebben gekregen, nemen we mee in het opstellen van een schetsontwerp.

Planning

Het is de bedoeling om september/oktober 2024 te komen met een schetsontwerp wat wordt voorgelegd aan belanghebbenden. Daarna wordt het ontwerp verder uitgewerkt en wordt het door het college vastgesteld. Na de aanbesteding van het werk kunnen de werkzaamheden beginnen. Het is de bedoeling om de uitvoering eind 2025 plaats te laten vinden.

Heeft u vragen?

U kunt met uw vragen terecht bij projectleider Pieter Polder. Hij is van maandag t/m donderdag bereikbaar via e-mail: [email protected] en telefonisch op 06 44 35 00 01.