Herinrichting parallelweg Cuneraweg

De verharding en riolering van de parallelweg van de Cuneraweg wordt vervangen. Tegelijk richten we de weg opnieuw in. Het gaat om de parallelweg van de Cuneraweg, van ambulancepost tot de Kerkewijk in Rhenen. 

Het ontwerp is klaar

Het nieuwe ontwerp maakten we samen met bewoners. Allereerst stelden we omwonenden de vraag waar we rekening mee moesten houden in een nieuw ontwerp. Deze input is meegenomen in het voorlopig ontwerp. Eind 2022 presenteerden we een voorlopig ontwerp. Kort voor de zomervakantie heeft het college het ontwerp vastgesteld.

De voorbereiding vraagt iets meer tijd

We gaan er nu vanuit dat de werkzaamheden voorjaar/zomer 2023 starten.

Planning

  • oktober/november 2021 - voorbereidende onderzoeken
  • november 2021 - voorlopig ontwerp
  • december 2021 - inloopbijeenkomsten voorlopig ontwerp
  • maart 2022 - definitief ontwerp
  • najaar 2022 - besluitvorming en aanbesteding
  • 2023 - uitvoering

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Geert van de Laak, per e-mail: [email protected] of telefoonnummer (0317) 681 656.