Herinrichting parallelweg Cuneraweg

De verharding en riolering van de parallelweg van de Cuneraweg wordt vervangen. Tegelijk richten we de weg opnieuw in. Het gaat om de parallelweg van de Cuneraweg, van ambulancepost tot de Kerkewijk in Rhenen. 

Wilt u meedenken?

Het nieuwe ontwerp maken we samen met bewoners. Waar moeten we rekening mee houden als we een nieuw ontwerp maken? Deze vraag stelden we vorig jaar aan omwonenden. Deze input is meegenomen in het voorlopig ontwerp.

Eind vorig jaar presenteerden we een voorlopig ontwerp. Met de reacties die we in december ontvingen, passen we het voorlopig ontwerp aan.

Planning

  • oktober/november 2021 - voorbereidende onderzoeken
  • november 2021 - voorlopig ontwerp
  • december 2021 - inloopbijeenkomsten voorlopig ontwerp
  • maart 2022 - definitief ontwerp
  • zomer/najaar 2022 - besluitvorming en aanbesteding
  • najaar 2022 - uitvoering

Vragen?

Neem dan contact op met Kees van Dam, projectleider bij Quadraat projectmanagement via telefoonnummer 06-57 73 03 88  of e-mail: cuneraweg@quadraat.nu.