Herinrichting parallelweg Cuneraweg

De verharding en riolering van de parallelweg van de Cuneraweg wordt vervangen. Tegelijk richten we de weg opnieuw in. Het gaat om de parallelweg van de Cuneraweg, van ambulancepost tot de Kerkewijk in Rhenen. 

Het ontwerp is klaar

Het nieuwe ontwerp maakten we samen met bewoners. Allereerst stelden we omwonenden de vraag waar we rekening mee moesten houden in een nieuw ontwerp. Deze input is meegenomen in het voorlopig ontwerp. Eind 2021 presenteerden we een voorlopig ontwerp. Medio 2022 heeft het college het ontwerp vastgesteld.

Flinke vertraging door plannen riolering

Nadat het definitieve ontwerp klaar was, zijn we gestart met de detailuitwerking en aanvullende onderzoeken. Hierbij bleek dat het beter is om de riolering helemaal te vervangen.

We hebben daarom voor de riolering nieuwe ondergrondse tekeningen gemaakt met uitgebreide kostenberekeningen. Dit heeft helaas flinke vertraging veroorzaakt.

In mei 2023 heeft het college ingestemd met aanvullende financiering voor de volledige vervanging van de riolering.

De voorbereiding vraagt iets meer tijd

We gaan er nu vanuit dat de werkzaamheden winter 2023 starten.

Planning

  • Zomer    Uitwerking (bestek)
  • Zomer/najaar     Aanbesteding
  • Najaar/winter     Start uitvoering

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Geert van de Laak, per e-mail: [email protected] of telefoonnummer (0317) 681 656.