Herinrichting parallelweg Cuneraweg

De verharding en riolering van de parallelweg van de Cuneraweg wordt vervangen. Tegelijk richten we de weg opnieuw in. Het gaat om de parallelweg van de Cuneraweg, van ambulancepost tot de Kerkewijk in Rhenen. 

De voorbereidingen zijn klaar 

Het ontwerp is eind 2021 gepresenteerd en is in 2022 door het college van B&W vastgesteld.  De uitwerking en de voorbereiding van het werk hebben flinke vertraging gekregen. Door extra onderzoek bleek dat het hele riool vervangen moet gaan worden. De voorbereidingen zijn nu klaar en nu wordt gezocht naar een aannemer die het werk gaat uitvoeren.

Communicatie

Vanaf 22 april gaat Henzen Wegenbouw B.V. de Parallelweg van de Cuneraweg vanaf de ambulancepost tot de Kerkewijk in opdracht van de gemeente Rhenen herinrichten. 

Inloopavond 

Voor uitleg over en toelichting op de werkzaamheden wordt op donderdag 11 april een inloopavond georganiseerd in de Cunerazaal van restaurant de 3 Zussen. 

Datum: donderdagavond 11 april 2024

Tijd: 19.00 uur tot 20.30 uur 

Adres: Cunerazaal van restaurant de 3 Zussen, Kerkewijk Zuid 115, 3911SC Rhenen

Programma inloopavond 

19.00 uur - 19.15 uur welkom, presentielijst en adres gegevens verzamelen van aanwonenden

19.15 uur - 20.00 uur voorstellen uitvoerenden en uitleg van de werkwijze en werkzaamheden 

20.00 uur - 20.30 uur beantwoorden van (individuele) vragen

Planning

  • Februari                Aanbesteding
  • Maart/april           Start uitvoering
  • Juli                         Het werk is klaar

Meer informatie

U kunt met uw vragen terecht bij projectleider Pieter Polder. Hij is van maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar via e-mail: [email protected] en telefonisch op 06 44 35 00 01.