Herinrichting Paardenveld

De gemeente wil dat iedereen gezond en veilig kan leven in de gemeente. Goede en gebruiksvriendelijke wegen horen hierbij. Het Paardenveld is een veelgebruikte weg in Rhenen. Het is dus belangrijk dat deze weg goed en veilig gebruikt kan worden door iedereen. Daarom willen we nadenken over een nieuw ontwerp voor deze weg.

Het gaat om een nieuw ontwerp van de rotonde Utrechtsestraatweg tot de kruising met de Nieuwe Veenendaalseweg.

Wat is er het afgelopen jaar gebeurd?

Van jong tot oud: iedereen was uitgenodigd om mee te doen met het maken van een nieuw ontwerp. Met vijf groepen bewoners hebben we in juni en juli aan tafel gezeten, om hun wensen en ideeën op te halen voor de nieuwe inrichting van het Paardenveld. Deze wensen en ideeën hebben wij samen met hen verwerkt in vijf schetsontwerpen. Deze zijn uitgewerkt door een ingenieursbureau en zijn onderaan deze pagina bij Downloads te vinden.

Bij deze schetsontwerpen hebben we ook een aantal opmerkingen geplaatst van onderdelen in het ontwerp die volgens de normen niet kunnen of niet wenselijk zijn.

Voorlopig ontwerp

Naast de schetsontwerpen van de bewoners is er door het ingenieursbureau gewerkt aan een voorlopig ontwerp. Dit is inmiddels gereed en is bij Downloads onderaan deze pagina te vinden.

Globale planning

Maart - juni 2024 Uitwerken voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp
Juni – juli 2024 Besluit college van B&W over definitief ontwerp
4e kwartaal 2024 Aanbesteding en start uitvoering

Meer informatie

Bij vragen of om u aan te melden voor de digitale nieuwsbrief over dit project, kunt u een e-mail sturen aan [email protected].