Herinrichting Paardenveld

De gemeente wil dat iedereen gezond en veilig kan leven in de gemeente. Goede en gebruiksvriendelijke wegen horen hierbij. Het Paardenveld is een veelgebruikte weg in Rhenen. Het is dus belangrijk dat deze weg goed en veilig gebruikt kan worden door iedereen. Daarom willen we nadenken over een nieuw ontwerp voor deze weg.

Het gaat om een nieuw ontwerp van de rotonde Utrechtsestraatweg tot de kruising met de Nieuwe Veenendaalseweg.

Samen voor een nieuw ontwerp

Van jong tot oud: iedereen is van harte uitgenodigd om mee te doen met het maken van een nieuw ontwerp. Het nieuwe ontwerp voor het Paardenveld ontstaat in 3 stappen. Meedoen? Graag! U kunt met alle stappen meedoen. Een keuze maken kan ook.

Stap 1: E-mail - delen van ervaringen en ideeën

Zijn er zaken die u graag wil behouden? Of iets dat echt aandacht moet krijgen in het ontwerp? Graag horen wij uw ervaringen en ideeën. Mail deze naar [email protected]. Wij ontvangen uw reactie graag voor 1 juni 2023.

Stap 2: Bijeenkomsten - vertalen van de ervaringen en ideeën in een nieuw ontwerp

Meedenken over een nieuw ontwerp. In een bijeenkomst gebruiken we de ontvangen ervaringen en ideeën. Samen met u gaan we op zoek naar de oplossingen die leiden tot het gewenste ontwerp. Mogelijke vragen gaan we daarna onderzoeken. Wat dat oplevert, delen we met de bewoners.  

Stap 3: Bijeenkomst - Presentatie van het voorlopig ontwerp

Met de oplossingen en het onderzoek uit stap 2 maken we een voorlopig ontwerp. We presenteren het voorlopige ontwerp in een bijeenkomst.

Globale planning

Mei 2023 Insturen ervaringen en ideeën
Juni - juli 2023 Bijeenkomsten om een nieuw ontwerp te maken
September 2023 Presenteren van het voorlopig ontwerp
In 2024 Volgt dan de uitvoering

Meer informatie

Bij vragen of om u aan te melden voor een bijeenkomst (graag voor 1 juni) of de digitale nieuwsbrief over dit project, kunt u een e-mail sturen aan [email protected].