Herinrichting Bruine Engseweg

Het college van B&W is begonnen met de voorbereidingen voor een klimaatadaptieve herinrichting voor de Bruine Engseweg. Het gaat om het gedeelte tussen de Achterbergsestraatweg en de Bisschop Davidweg.

Aanleiding

In de straat is veel sprake van schade door worteldruk van de bomen. Groot onderhoud lost de problemen in de straat niet meer op. Er zijn ingrijpender maatregelen nodig. Daarom gaan we nu kijken naar de inrichting van de straat en hoe we kunnen komen tot een klimaatadaptieve inrichting. Daarin nemen we de optie mee om regenwater te infiltreren in de bodem en hitte te voorkomen door het toepassen van groen.

Voorbereidingen

Er zijn nu een aantal onderzoeken uitgevoerd. Onder meer om de omvang van het project te bepalen. Denk hierbij aan metingen, bodemonderzoeken en archeologie. Eind 2023 is het schetsontwerp afgerond. Het schetsontwerp wordt nu technisch verder uitgewerkt door een ingenieursbureau.

Participatie/meedenken

Het ontwerp is opgesteld in samenspraak met de bewoners van de straat.

Planning

Na verdere technische uitwerking van het ontwerp wordt het ontwerp en het uitvoeringskrediet door het college vastgesteld. Daarna kan aansluitend met de aanbesteding van het werk begonnen worden. Het is de bedoeling om de uitvoering na de zomer van 2024 plaats te laten vinden.

Video concept ontwerp Bruine Engseweg

Concept 3D ontwerp Bruine Engseweg

Meer informatie

Bij vragen of om u aan te melden voor de digitale nieuwsbrief over dit project, kunt u contact opnemen met projectleider Pieter Polder. Stuur een e-mail naar [email protected] of bel naar 06-44 35 00 01 (bereikbaar van maandag t/m donderdag).