Herinrichting Bruine Engseweg

Het college van B&W heeft besloten te starten met de voorbereidingen voor een klimaatadaptieve herinrichting voor de Bruine Engseweg. Het gaat om het gedeelte tussen de Achterbergsestraatweg en de Bisschop Davidweg.

Aanleiding

In de straat is veel sprake van schade door worteldruk van de bomen. Groot onderhoud lost de problemen in de straat niet meer op. Er zijn ingrijpender maatregelen nodig. Daarom gaan we nu kijken naar de inrichting van de straat en  hoe we kunnen komen tot een klimaatadaptieve inrichting. Daarin nemen we de optie mee om regenwater te infiltreren in de bodem en hitte te voorkomen door het toepassen van groen.

Voorbereidingen

Er zijn nu een aantal onderzoeken uitgevoerd. Onder meer om de omvang van het project te bepalen. Denk hierbij aan metingen, bodemonderzoeken en archeologie. Daarna wordt er begonnen met het maken van een ontwerp voor de straat.

Participatie/meedenken

Eind september is de eerste bewonersbijeenkomst gepland. Direct omwonenden zijn hiervoor door de gemeente uitgenodigd.  Zij kunnen meedenken in het ontwerp van een nieuwe inrichting.

Planning

Het is de bedoeling om de voorbereidingen en het ontwerp eind 2023 af te ronden. Daarna zal het ontwerp en het uitvoeringsbudget door het college vastgesteld worden. Dan kan aansluitend met de aanbesteding van het werk begonnen worden. Het is de bedoeling om de uitvoering medio 2024 plaats te laten vinden.

Meer informatie

Bij vragen of om u aan te melden voor de digitale nieuwsbrief over dit project, kunt u  contact opnemen met projectleider Pieter Polder. Stuur een e-mail naar [email protected] of bel naar 06-44 35 00 01 (bereikbaar van maandag t/m donderdag).