Herinrichting Bruine Engseweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten te starten met de voorbereidingen voor een klimaatadaptieve herinrichting voor de Bruine Engseweg. Het gaat om het gedeelte tussen de Achterbergsestraatweg en de Bisschop Davidweg.

Aanleiding

In de straat is veel sprake van schade door worteldruk van de bomen. Groot onderhoud lost de problemen in de straat niet meer op. Er zijn ingrijpender maatregelen nodig. Daarom gaan we nu kijken naar de inrichting van de straat en hoe we kunnen komen tot een klimaatadaptieve inrichting. Daarin nemen we de optie mee om regenwater te infiltreren in de bodem en hitte te voorkomen door het toepassen van groen.

Ontwerp

Het ontwerp is afgerond en in april heeft het college van burgemeester en wethouders het ontwerp vastgesteld en geld voor de uitvoering beschikbaar gesteld. Het ontwerp zal nu verder uitgewerkt worden in een gedetailleerde werkomschrijving (bestek) en bestektekeningen. Vervolgens kan er een aannemer gezocht worden om het werk uit te voeren. Dit gebeurt via een aanbesteding.

Participatie/meedenken

Het ontwerp is opgesteld in samenspraak met de bewoners van de straat.

Planning

  • Opstellen bestek                    tot bouwvak 2024
  • Aanbesteding                         september
  • Uitvoering                               oktober – december

Video concept ontwerp Bruine Engseweg

Concept 3D ontwerp Bruine Engseweg

Meer informatie

Bij vragen of om u aan te melden voor de digitale nieuwsbrief over dit project, kunt u contact opnemen met projectleider Pieter Polder. Stuur een e-mail naar [email protected] of bel naar 06-44 35 00 01 (bereikbaar van maandag t/m donderdag).