Herinrichting Achterbergsestraatweg

In de Achterbergsestraatweg in Rhenen, tussen Valleiweg en Prunuslaan, gaan we het riool vervangen. En omdat de weg hiervoor open gaat, denken we nu gelijk na over de verdere inrichting van dit stuk.

Het riool is aan vervanging toe

In de straat ligt een riool dat het vuilwater van de woningen en het regenwater afvoert. Dit riool is aan vervanging toe, is gebleken na inspectie. Als we het riool gaan vervangen, leggen we ook meteen een IT-riool aan. In dit IT-riool wordt het opgevangen regenwater geïnfiltreerd in de bodem. Dit schone regenwater wordt dan niet meer afgevoerd naar de zuivering.

Ook de straat wordt verbeterd

De Achterbergsestraatweg is een woonstraat in een 30 km-zone. De gemeente wil dit soort woonstraten inrichten volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Zodat het een veilige straat is waar het prettig wonen is. Op basis van de ontwerpen van de straten in de omgeving is een eerste schets opgesteld voor dit gedeelte van de Achterbergsestraatweg. In het kort: een straat van voldoende breedte met aan beide zijden een stoep. En waar het kan een groene invulling.

Inloopavond

Maandag 26 september werd het ontwerp voor de herinrichting gepresenteerd in de ontmoetingskerk in Rhenen. Er was gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over het ontwerp. Heeft u het gemist of wilt u het nogmaals bekijken? 

Bekijk het ontwerp hier (pdf, 362 KB).

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Maarten Boot, via telefoon: 06 - 12 51 65 73 of e-mail: [email protected].