Herinrichting Achterbergsestraatweg

In de Achterbergsestraatweg in Rhenen, tussen Valleiweg en Prunuslaan, gaan we het riool vervangen. En omdat de weg hiervoor open gaat, denken we nu gelijk na over de verdere inrichting van dit stuk.

Het riool is aan vervanging toe

In de straat ligt een riool dat het vuilwater van de woningen en het regenwater afvoert. Dit riool is aan vervanging toe, is gebleken na inspectie. Als we het riool gaan vervangen, leggen we ook meteen een IT-riool aan. In dit IT-riool wordt het opgevangen regenwater geïnfiltreerd in de bodem. Dit schone regenwater wordt dan niet meer afgevoerd naar de zuivering.

Ook de straat wordt verbeterd

De Achterbergsestraatweg is een woonstraat in een 30 km-zone. De gemeente wil dit soort woonstraten inrichten volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Zodat het een veilige straat is waar het prettig wonen is. Op basis van de ontwerpen van de straten in de omgeving is een eerste schets opgesteld voor dit gedeelte van de Achterbergsestraatweg. In het kort: een straat van voldoende breedte met aan beide zijden een stoep. En waar het kan een groene invulling.

Bekijk hier een schets van de mogelijke inrichting (pdf, 340 KB)

Heeft u ideeën? Laat het ons weten

Zijn er zaken die u graag wil behouden? Of iets dat echt aandacht moet krijgen in het ontwerp? Graag horen wij uw suggesties en ideeën. Dit kan door te e-mailen naar m.boot@buroboot.nl. Wij ontvangen uw reactie graag voor 1 april 2022.

Het vervolg

Met de ontvangen reacties werken we de schets uit tot een voorlopig ontwerp. Dit voorlopige ontwerp tonen we op een bewonersavond. Dan lichten we het ontwerp toe en gaan we met u over het ontwerp in gesprek. Wanneer deze avond is, is nog niet bekend.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Maarten Boot, via telefoon: 06 - 12 51 65 73 of e-mail: m.boot@buroboot.nl.