Herinrichting Achterbergsestraatweg

In de Achterbergsestraatweg in Rhenen tussen Valleiweg en Prunuslaan, gaan we het riool vervangen. In 2022 en 2023 zijn de voorbereidingen geweest voor de herinrichting van de Achterbergsestraatweg. De gemeente Rhenen gaat het riool vervangen en richt daarbij gelijk de straat opnieuw.

Het ontwerp is klaar

In 2022 is het ontwerp gemaakt en heeft u in september 2022 het ontwerp voor de herinrichting kunnen bekijken. Tot oktober 2022 kon hierop gereageerd worden. Hierna is het ontwerp uitgewerkt en zijn de vergunningen aangevraagd. Bekijk het ontwerp via deze link. 

Bezwaar gemaakt tegen de vergunningen

Op de ingediende vergunningen is bezwaar gemaakt. In mei 2023 is de commissie bezwaarschriften met een advies gekomen. Dit advies is om de vergunningen in stand te laten. Na dit gegeven advies is een beroep gedaan bij de rechtbank tegen de kapvergunning. Begin januari heeft de rechter uitspraak gedaan en de kap mag doorgaan. 

Werkzaamheden Stedin

Voor het vervangen van het riool is het nodig om een laagspanningskabel van Stedin te verwijderen. Daarna wil Stedin 2 nieuwe kabels leggen in het gebied. De aanvraag voor de uitvoering is al gedaan in 2022. De voorbereidingen van de werkzaamheden hebben veel tijd gekost. Binnenkort start bedrijf van de Heuvel namens Stedin met de werkzaamheden. Hierna volgt de herinrichting van de Achterbegsestraatweg. 

Planning 

  • Februari tot en met juli                                  Werkzaamheden Stedin
  • September tot en met december                Uitvoering herinrichting

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met projectleider Pieter Polder, via telefoon: 06-4435001 of e-mail: [email protected]