Burgemeester Hans van der Pas

Hans van der Pas is sinds 1 januari 2015 burgemeester van Rhenen. Daarvoor was hij al waarnemend burgemeester. Hij zet zich onder meer in voor bedrijfsvoering en openbare orde en veiligheid.

Portefeuille

De burgemeester is verantwoordelijk voor:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Kabinetszaken
 • Co√∂rdinatie bestuur en beleid
 • Bedrijfsvoering (Communicatie (incl. website), ICT, Juridische zaken en P&O)
 • Handhaving
 • Grondbeleid
 • Recreatie & Toerisme
 • Regio Foodvalley: Eiwittransitie
 • Projectportefeuillehouder: Museumkwartier, Kwintelooijen en Slag om de Grebbeberg.
 • Natuur/landschap/agrarische zaken - sinds 19 april 2022

Nevenfuncties

Onbezoldigd:

 • Algemeen bestuurslid Veiligheidsregio Utrecht
 • Lid van het Districtelijk Veiligheids College Oost-Utrecht
 • Voorzitter Regionaal Archief Zuid-Utrecht
 • Voorzitter Stichting Voormalig Gast- en Weeshuis Rhenen
 • Voorzitter Stichting Weezen- en Ziekenfonds Rhenen
 • Penningmeester Prins Bernhard Cultuur Fonds afdeling Utrecht
 • Algemeen bestuurslid Regio FoodValley (portefeuillehouder Eiwittransitie)
 • Vice-voorzitter Nederlands Burgemeesters elftal
 • Voorzitter Strategisch Beraad Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht

Bezoldigd:

 • Eigenaar Van der Pas Advies & Interimmanagement (geen activiteiten)
 • Lid Raad van Advies Dopingautoriteit 
 • Voorzitter Jan Wolleswinkelfonds