Rekenkamer

De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat de gemeenteraad ondersteunt bij zijn controlerende taak.

Wat doet de Rekenkamer?

De Rekenkamer van de gemeente Rhenen verricht onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde beleid.

Onderzoeken

De Rekenkamer bepaalt onafhankelijk welke onderzoeken zij uitvoert. De raad en inwoners kunnen verzoeken voor onderzoeken doen, de Rekenkamer is niet verplicht die verzoeken uit te voeren. De onderzoeksrapporten van de Rekenkamer zijn openbaar. De Rekenkamer heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar:

Samenstelling van de Rekenkamer

De Rekenkamer bestaat momenteel uit 3 leden en wordt vanuit de griffie ondersteund door een ambtelijk secretaris. De leden van de Rekenkamer worden door de gemeenteraad benoemd voor maximaal 6 jaar. De Rekenkamer bestaat op dit moment uit de volgende leden:

  • Bert Lokhorst (voorzitter)
  • Marjo Gruisen (lid)
  • Nick Hendriks (lid)
  • Pieter van der Veer (secretaris)

Bekijk hier de openbare nevenactiviteiten van de voorzitter en de leden van de rekenkamer.

Verantwoording

Jaarlijks publiceert de Rekenkamer haar jaarverslag over het afgelopen jaar en de voornemens voor het komende jaar. Hieronder vindt u de meest recente documenten.

De inrichting en werkwijze van de Rekenkamer zijn vastgelegd in de Verordening op de Rekenkamer Rhenen 2023.

Ook verschijnt er geregeld een nieuwsbrief.