Woningbouw Rhenen - woonvisie

Woonvisie 'Kiezen voor Rhenen'

Begin 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de woonvisie 'Kiezen voor Rhenen'. In deze woonvisie zijn de ambities en strategieën geformuleerd om met de verschillende woonopgaven in Rhenen om te gaan. De visie bevat een aanpak om de komende jaren de bouwstroom te kunnen garanderen en tegelijkertijd de woonkwaliteit te kunnen behouden.

Ook wordt ingegaan op de manier waarop verschillende doelgroepen een thuis in de gemeente kunnen vinden, hoe wij de kernen vitaal kunnen houden en hoe we onze bestaande woningvoorraad toekomstbestendig kunnen maken.

Actualisatie 2021

De gemeenteraad heeft op 8 juni 2021 de actualisatie van de woonvisie “Kiezen voor Rhenen” uit 2018 vastgesteld. Op basis van onderzoek en gesprekken met stakeholders is beschreven welke aanpassingen in het beleid nodig zijn. Het gaat niet om een integrale herziening van de woonvisie, maar om aanpassing van punten aansluitend bij de actualiteit. Daarmee vormt de notitie een oplegger bij de woonvisie. De actualisatie van de woonvisie treedt in werking op 24 juni 2021.

Heeft u vragen over de woonvisie of heeft u moeite met de pdf-bestanden? Neem dan contact op met Karin Wortelboer via telefoonnummer (0317) 681 681 of e-mailadres [email protected]