Hier staat een foto van huizen in Veeneind

Veeneind

Veeneind ligt tussen de woonwijk Petenbos in Veenendaal en de Cuneraweg. Het stedenbouwkundig plan maakt een verdichting van het lint Cuneraweg mogelijk.

Deze verdichting blijft echter wel beperkt. De ruimtelijke kwaliteit van het Lint en de overgang naar Petenbos zijn belangrijker dan de huisvestingscapaciteit. Het plangebied zal wat betreft dichtheid een overgang zijn van de 'stad' naar de landelijke omgeving.

Ontwikkelingen in Veeneind zijn opgedeeld in 11 clusters, te weten:

 • Kerkebos
 • Bergbadweide
 • Klein Prattenburg
 • Engelenweide
 • Parkzicht
 • Blaawendraadweide
 • De Oude Trekpot
 • Brinkersweide
 • Bergzicht
 • De Sparreboom 
 • Tinneweide

Meer weten

Wilt u meer informatie over het project en de voortgang? Neem contact op met de gemeente via (0317) 681 681.