Hier staat een schets van de nieuwbouw van het Gezondheidscentrum

Gezondheidscentrum

In 2019 kocht ontwikkelaar B&S Real Estate het huidige gezondheidscentrum op de Nieuwe Veenendaalseweg 51a-55 en de kerk die er naast ligt. De ontwikkelaar maakte een schetsplan voor een nieuw gezondheidscentrum met daarboven appartementen. Dat deed hij in overleg met de gemeente en de zorgaanbieders van het huidige gezondsheidscentrum.

Nota van uitgangspunten

De gemeente is van mening dat het plan realistisch is. De realisatie van een modern gezondheidscentrum is belangrijk voor Rhenen. Het plan geeft kwaliteit aan het stadsdeel “Boven de Binnenstad”.

Een belangrijke vervolgstap is dat wij als gemeente het kader vaststellen waaraan het plan moet voldoen. U kunt hierbij denken aan eisen als maximale grootte, uitstraling en de aansluiting op de bestaande wegen. Deze eisen staan in een nota van uitgangspunten. Het college van burgemeester en wethouders stelde deze nota op 2 februari 2021 vast.

Bekijk de nota van uitgangspunten

Hoe nu verder?

De ontwikkelaar werkt zijn plannen verder uit aan de hand van de nota van uitgangspunten en stelt een ontwerp bestemmingsplan op. Ook in deze ontwerpfase zal de ontwikkelaar overleggen met de gemeente, omwonenden en andere belanghebbenden. Na beoordeling en goedkeuring publiceert de gemeente het ontwerp bestemmingsplan. Dit vindt naar verwachting plaats in het tweede kwartaal van 2021.

Meer informatie

U kunt bij vragen altijd contact opnemen met onze projectleider Has Willet via [email protected] of telefoonnummer (0317) 681 681.

© Schets nieuwbouw Gezondheidscentrum: Luijk Architecten | B&S Real Estate