Hier staat een foto van het oude dorpshuis Elst

Dorpshuis Elst

Aan de Rijksstraatweg 164 in Elst staat de oude Dorpsschool. De gemeente wil op deze locatie woningen laten bouwen. Op deze pagina leest u meer over de meest recente ontwikkelingen. 

Stand van zaken

  • Het college heeft het startsein gegeven om de verkoop te starten. Meer informatie op vindt u op deze pagina.
  • Op 12 juli heeft het college het verkoopdocument vastgesteld. Daarin staan de criteria waaraan de ontwikkeling moet voldoen én de procedure waarlangs de koper geselecteerd zal gaan worden. 
  • Op 12 mei 2022 hebben omwonenden en bewoners van Elst met de wethouder gesproken over het concept verkoopkader. 
  • Op 2 november 2021 is aan de Raad gevraagd hoe de raadsleden over de 1e versie van de verkoopkaders denken. De vergadering is hier terug te kijken, agendapunt 8
  • De voorgevel en de 2 kopgevels van het gebouw hebben op 24 augustus 2021 een monumentenstatus gekregen. 

Meer informatie

Bent u ontwikkelaar en geïnteresseerd in deze locatie? U kunt uw e-mailadres achterlaten door te mailen naar: nicole.smits@rhenen.nl.