Hier staat een foto van het oude dorpshuis Elst

Dorpshuis Elst

Aan de Rijksstraatweg 164 in Elst staat de oude Dorpsschool. De gemeente wil op deze locatie woningen laten bouwen. Op deze pagina leest u meer over de meest recente ontwikkelingen. 

Stand van zaken

  • De verkoopprocedure voor het voormalige Dorpshuis Elst is in juli 2022 gestart. Het college heeft op 6 maart 2023 een beoogd koper aangewezen. Eén van de deelnemers is daarna een kort gedingprocedure gestart. Op 7 juni heeft de rechtbank uitspraak gedaan. De uitspraak kunt u hier lezen. 

    De rechtbank heeft bepaald dat de gemeente de inschrijving van de betreffende partij op twee onderdelen opnieuw moet beoordelen. Op 4 juli heeft het college besloten om het vonnis uit te gaan voeren.

    Dit betekent dat de beoordelingscommissie van de gemeente opnieuw advies zal uitbrengen aan het college. Daarna zal het college een nieuw besluit nemen over de beoogd koper. Tegen het nieuwe besluit zal opnieuw een kort gedingprocedure gestart kunnen worden.
  • Op 12 mei 2022 hebben omwonenden en bewoners van Elst met de wethouder gesproken over het concept verkoopkader. 
  • De voorgevel en de 2 kopgevels van het gebouw hebben op 24 augustus 2021 een monumentenstatus gekregen. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicole Smits via (0317) 681 644 of [email protected].