Hier staat een foto van het oude dorpshuis Elst

Dorpshuis Elst

Aan de Rijksstraatweg 164 in Elst staat de oude Dorpsschool. De gemeente wil op deze locatie woningen laten bouwen. Op deze pagina leest u meer over de meest recente ontwikkelingen. 

Stand van zaken

  • Op dit moment werkt de gemeente aan verkoopkaders. Hierin liggen keuzes vast waar de ontwikkelaar zich aan moet houden. Bijvoorbeeld: welk type woningen mogen hier worden gebouwd? Hoe mogen de nieuwe woningen eruit zien? 
  • Op 12 mei 2022 hebben omwonenden en bewoners van Elst met de wethouder gesproken over het concept verkoopkader. Het verkoopkader zal aan het college voorgelegd worden.
  • Op 2 november 2021 is aan de Raad gevraagd hoe de raadsleden over de 1e versie van de verkoopkaders denken. De vergadering is hier terug te kijken, agendapunt 8. Aan de hand van de inbreng van de Raad wordt het definitieve verkoopkader gemaakt. Dat gebeurt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022.
  • De voorgevel en de 2 kopgevels van het gebouw hebben op 24 augustus 2021 een monumentenstatus gekregen. 
  • Ondertussen worden er ook onderzoeken gedaan naar de flora en fauna in en om het Dorpshuis. Er zijn bijvoorbeeld bij omwonenden al vleermuiskasten opgehangen, zo kunnen de vleermuizen vast een nieuwe woonplek vinden. 
  • Behalve het verkoopkader, wordt er ook een verkoopstrategie en toetsingskader gemaakt. Een systeem om de plannen van ontwikkelaars mee te beoordelen. Het is de bedoeling om de verkoop voor juli 2022 te starten.

Meer informatie

Bent u ontwikkelaar en geïnteresseerd in deze locatie? U kunt uw e-mailadres achterlaten door te mailen naar: nicole.smits@rhenen.nl.