Hier staat een foto van het oude dorpshuis Elst

Dorpshuis Elst

Aan de Rijksstraatweg 164 in Elst staat de oude Dorpsschool. De gemeente wil op deze locatie woningen laten bouwen. Op deze pagina leest u meer over de meest recente ontwikkelingen. 

Stand van zaken

  • De verkoop van locatie Dorpshuis Elst wordt voorbereid. Het is nog niet bekend hoe het nieuwe verkoopproces eruit zal zien. De voorgaande verkoopprocedure is gestopt. Hieronder leest u hier meer over.
  • De voorgaande verkoopprocedure voor het voormalige Dorpshuis Elst is in juli 2022 gestart. Het college heeft op 6 maart 2023 een beoogd koper aangewezen. Eén van de deelnemers is daarna een kort gedingprocedure gestart. Op 7 juni heeft de rechtbank uitspraak gedaan. De uitspraak kunt u hier lezen. 

    Sinds dat vonnis is geprobeerd om binnen de kaders van het verkoopproces zo zuiver mogelijk te handelen. Gebleken is dat wij niet kunnen garanderen dat binnen de huidige verkoopregels alle partijen gelijk behandeld worden. Die gelijke behandeling is juist cruciaal voor een eerlijk verkoopproces. Daarom heeft het college besloten het verkoopproces te stoppen. Daarop is opnieuw een kort geding aangespannen. De uitspraak kunt u hier lezen. De gemeente is in het gelijk gesteld. Daarmee is de voorgaande verkoopprocedure definitief gestopt. 

    De gemeente wil locatie Dorpshuis Elst nog steeds verkopen, zodat er woningen kunnen komen. Op dit moment is niet bekend hoe het nieuwe verkoopproces eruit zal zien.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicole Smits via (0317) 681 644 of [email protected].