Hier staat een foto van de uiterwaarden bij Elst

Damkroterrein Elsterstraatweg

De gemeente Rhenen werkt mee aan woningbouw op de locatie van het voormalige Damkroterrein, tussen de Elsterstraatweg en de Nederrijn.

Eind 2020 is er een nieuw woningbouwplan gepresenteerd door de ontwikkelaar tijdens de raadscommissie Ruimte en Economie. Dit woningbouwplan voldoet aan de uitgangspunten van de reeds vastgestelde woonvisie en voorziet onder andere in starters- en seniorenwoningen. Dit nieuwe woningbouwplan vereiste een aanpassing van het in 2016 vastgestelde ‘Handboek Elsterstraatweg 51-71’. 

Tijdens de raadsvergadering van 23 maart 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met een aanpassing van het Handboek ten aanzien van het aantal woningen en de situering en oriëntatie van de woningen. Er wordt nu gewerkt aan de wijziging van het omgevingsplan voor dit gebied.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project of de ruimtelijke procedure, neem dan contact op met Team Ruimtelijke Ontwikkeling via [email protected]