Sociaal ondernemen

Er zijn afspraken tussen werkgevers en overheid over het zorgen voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze staan in de Quotumwet. Komen er niet genoeg extra banen, dan kan de overheid dit afdwingen bij werkgevers. 

Wij moedigen werkgevers aan om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

Bijvoorbeeld door:
- loonkostensubsidie: de gemeente betaalt een deel van het loon
- no-risk polis: bij ziekte van de werknemer loopt de werkgever geen risico
- een jobcoach voor begeleiding op de werkplek.

Lees hier meer over de Quotumwet