Bedrijf aan huis

Het is mogelijk om aan huis een beroep of bedrijf uit te oefenen. De regels hiervoor zijn voor de kernen anders dan voor het buitengebied. 

In de kernen Elst, Achterberg en Rhenen 

Hier mogen de bedrijfsactiviteiten alleen worden uitgevoerd in een ruimte die niet groter is dan 25 m². Uitzondering: 50% van de oppervlakte van de woning en bijbehorende bouwwerken mag worden benut voor bedrijfsactiviteiten, op voorwaarde dat u extra  parkeerplaatsen maakt en op voorwaarde dat het niet gaat om detailhandel. In ieder geval de bewoner van de woning moet het beroep of bedrijf aan huis uitoefenen. 

In het buitengebied

Hier mag de ruimte voor beroep of bedrijf aan huis niet meer bedragen dan 50% van de oppervlakte van de woning, tot een maximum van 100 m². Verder mag de uitoefening van het beroep of bedrijf aan huis geen nadelige invloed hebben op het normale verkeersverloop en het mag niet leiden tot een onevenredig grote behoefte aan parkeerplaatsen. Bezoekers moeten dus zo veel mogelijk parkeren op het eigen terrein. Het mag niet gaan om detailhandel. In ieder geval de bewoner van de woning moet het beroep of bedrijf aan huis uitoefenen. 

Aanvullende informatie

In de regeling 'Beroep en bedrijf aan huis' staan twee definities: 

 • bedrijf aan huis:
  het verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke - geheel of overwegend door middel van handwerk uit te oefenen - bedrijvigheid, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en de desbetreffende bedrijfsactiviteiten een ruimtelijke uitstraling hebben die in overeenstemming is met de woonfunctie
 • beroep aan huis:
  de uitoefening van een beroep aan huis op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen terrein, alsmede een beroep op het terrein van persoonlijke verzorging, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt.

 • De omvang van de uitoefening van het beroep en bedrijf aan huis mag niet meer bedragen dan 25 m².
 • In afwijking van het bepaalde hierboven mag de omvang van de uitoefening van het beroep en bedrijf aan huis niet meer bedragen dan 50% van het grondoppervlak van de woning en de bijbehorende bouwwerken, mits op eigen terrein in extra parkeerplaatsen wordt voorzien zoals hieronder is weergegeven.
 • Aantal extra te realiseren parkeerplaatsen per omvang van de uitoefening van het beroep en bedrijf aan huis:
  Bij 26 - 50 m²  moet u 1 extra parkeerplaats realiseren.
  Bij 51 - 100 m² moet u 2 extra parkeerplaatsen realiseren.
  Bij 101 - 150 m² moet u 3 extra parkeerplaatsen realiseren.
  Bij 151 - 201 m² moet u 4 extra parkeerplaatsen realiseren.
  Bij 201 m² en meer, moet u 5 extra parkeerplaatsen realiseren.
 • Bedrijfsactiviteiten uit categorie 1 van de Staat van bedrijfsactiviteiten behorende bij het bij de woning geldende bestemmingsplan zijn ook toegestaan. Dit bestemmingsplan is te vinden via de website Ruimtelijke plannen.
 • Detailhandel en buitenopslag zijn niet toegestaan.
 • Het beroep en bedrijf aan huis wordt in ieder geval uitgeoefend door de bewoner.

Een winkel (detailhandel) mag dus niet in een woonwijk. Een webwinkel mag wel, maar er zijn regels om te voorkomen dat een woonwijk verandert in een winkelgebied en dat bewoners overlast ondervinden van verkeer:

 • Er mag geen afhaalloket aanwezig zijn.
 • Er mogen geen producten uitgestald worden.
 • Er mag geen mogelijkheid zijn om ter plaatse te betalen.
 • Er mag geen mogelijkheid zijn om producten ter plaatse uit te proberen.

 • De omvang van de uitoefening van het beroep en bedrijf aan huis mag niet meer bedragen dan 50% van de oppervlakte van de woning tot een maximum van 100 m².
 • De uitoefening van het beroep en bedrijf aan huis mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken.
 • Er dient zoveel mogelijk op eigen terrein te worden geparkeerd.
 • Detailhandel is niet toegestaan. Ook mag hier geen webwinkel begonnen worden. 
 • Het beroep en bedrijf aan huis wordt uitgeoefend door de bewoner.