Uitreiking Zilveren Cuneraspeld aan Hans van der Pas

Categorieën

  • Bestuur
  • Activiteit

Op donderdag 7 maart heeft locoburgemeester Gert van Laar de Zilveren Cuneraspeld uitgereikt aan scheidend burgemeester Hans van der Pas. Hij is de derde inwoner van de gemeente Rhenen die deze speld als blijk van waardering ontvangt. De uitreiking vond plaats tijdens de afscheidsreceptie voor inwoners. De burgemeester Hans van der Pas en zijn vrouw waren verrast  door het mooie gebaar.

Ambassadeur voor Rhenen

De heer van der Pas heeft zich als burgemeester jarenlang intensief ingezet voor de Rhenense samenleving. Hij is een betrokken verbinder, altijd op zoek naar oplossingen, zichtbaar, open en aanspreekbaar voor iedereen. Hij zag kansen voor Rhenen en de Rhenense gemeenschap en wilde die ook verzilveren.

Hij was er voor de hele gemeenschap, van jong tot oud, kerkelijk of niet kerkelijk, agrariërs, ondernemers, iedereen kon bij hem terecht. Hij was als burgemeester heel benaderbaar en een voorbeeld van inclusief denken en doen. Hij had zeer goede sociale voelsprieten en was maatschappelijke zeer betrokken. Hij kwam op voor mensen die het moeilijk hebben.

Die kwaliteiten zette hij ook in om Rhenen door de coronapandemie te loodsen. Hierbij was hij oplossingsgericht zonder de regels te bagatelliseren. Een sprekend voorbeeld van ‘Werken volgens de bedoeling’, waarvoor hij in Rhenen een belangrijk ambassadeur was.

Hans van der Pas als burgemeester

Naast de voor een burgemeester gebruikelijke portefeuilles, zoals openbare orde en veiligheid, had hij vaak ook forse inhoudelijke portefeuilles. Onder zijn leiding kreeg Rhenen een inwonerpanel, een kinderburgemeester, een bondgenotenoverleg en werd de ‘Zilveren Cuneraspeld’ ingesteld. Vastgelopen langdurige dossiers werden door hem vlotgetrokken. Hij leverde ook een zeer belangrijke bijdrage aan het Stadsmuseum Rhenen, de ontwikkeling van de Stadshaven en het gebied Kwintelooijen, waarvoor hij onder meer een gebiedsraad instelde.

Betekenisvol werk voor de Rhenense samenleving

Overal waar hij kwam was hij een bevlogen ambassadeur voor Rhenen. Zijn enthousiasme en kennis van Rhenen heeft hij ingezet waar hij kon. Altijd bereid om mee te werken aan films, interviews en andere uitingen die Rhenen op de kaart zetten. Hiervoor offerde hij zeer regelmatig ook zijn vrije dagen en avonden op.

Hij had oog voor regionale samenwerking en was een regionale denker die het belang van samenwerking steeds op het netvlies had. Vanuit verschillende rollen droeg hij hieraan bij. Zo zette hij onder meer Rhenen in Regio Foodvalley bestuurlijk op de kaart.

De heer van der Pas heeft zich met enorme inzet, langdurig, vol overgave, met groot enthousiasme bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de Rhenense samenleving. Hij deed veel meer dan van een burgemeester verwacht mag worden. Zijn initiatieven en inzet dragen nog steeds bij aan cohesie in de Rhenense samenleving. Voor al dit betekenisvolle werk ontvangt hij de Zilveren Cuneraspeld.

Zilveren Cuneraspeld

Een inwoner van 18 jaar en ouder uit de gemeente Rhenen komt in aanmerking voor de Zilveren Cuneraspeld als hij/zij/hen zich langdurig, op een unieke, waardevolle, opvallende en/of impactvolle wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de Rhenense samenleving. Inwoners kunnen hiervoor mensen aandragen. De burgemeester en kabinetschef zijn verantwoordelijk voor de beoordeling, keuze en afhandeling. De voordracht wordt via een collegebesluit bekrachtigd. De uitreiking van de Cuneraspeld is tijdens de Nieuwjaarsreceptie, maar het kan in een aantal gevallen ook op een ander moment in het jaar gebeuren.