'Lintjesregen' voor dertien inwoners van Rhenen

Categorieën

  • Activiteit

Dertien inwoners van de gemeente Rhenen hebben een Koninklijke onderscheiding gekregen ter ere van Koningsdag 2024. Burgemeester Corry van Rhee – Oud Ammerveld reikte op vrijdag 26 april de onderscheidingen uit in de hal van het Huis van de gemeente Rhenen.

Renee ter Braak, Pieter Moens en ds. Freek Mulder krijgen de onderscheiding die hoort bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Marja Gerritse, Thijs Janssen, Dick van Laar, Bep van Laar-Meurs, Agnes Melenhorst-Bouwman, Jolanda Moens-van den Brink, Corrie Otte-van Haar, Wil Schulte en Wout van Soest krijgen de onderscheiding die hoort bij de benoeming Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Ter Braake is werkzaam als zelfstandige onder de naam RtB Muziekorganisatie. RtB. Deze biedt organisatorische ondersteuning voor organisaties op het gebied van klassieke muziek zoals concertseries, ensembles en festivals.

Vanaf 1994 is zij bestuurslid van de Stichting Kamermuziek Wageningen. En sinds 1999 is zij bestuurslid van de Stichting Concerten de Korenwinde. Daarnaast is zij vanaf de oprichting als vrijwilliger betrokken een aantal grote landelijke kamermuziekfestivals, namelijk Wonderfeel Festival in 's-Graveland en het Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog. Op deze wijze spoort zij jong talent op, die zij laat optreden om als 'young professional' podiumervaring op te doen. In het verleden bekleedde mevrouw Ter Braake ook landelijk een groot aantal andere vrijwilligersfuncties op het gebied van de (kamer)muziek en heeft zij een enorm netwerk opgebouwd. 

Zet zich vanaf 2000 in voor Protestantse gemeente Rhenen; Wijkgemeente Rond de Cunerakerk. Als diaken, secretaris van de diaconie en scriba van de kerkenraad. Als webmaster zorgt zij voor het actueel en interessant houden van de site, voor de wijkgemeente.

Sinds 2004 is mevrouw Gerritse redacteur en ontwerper van en contactpersoon voor de zondagsbrief, een wekelijkse nieuwsbrief in de gemeente. Tevens maakt zij de liturgieën van rouw- en trouwdiensten. Daarnaast is zij gastvrouw na de zondagse samenkomst en medeorganisator van de bloemengroet.

Van 1980 tot 2010 was hij secretaris van Imkervereniging "Om en BIJ Rhenen" De heer Janssen organiseerde mede activiteiten en voorlichtingen en was contactpersoon voor de landelijke organisatie van Imkers. Sinds kort is hij weer penningmeester.

Vanaf 1980 is de heer Janssen vrijwilliger bij de Stichting Utrechts Landschap te Rhenen. Hij is medeorganisator van activiteiten en excursies, gids in het bezoekerscentrum en coördinator van het beheerteam.

De heer Van Laar bekleedde van 2004 tot 2023 leidinggevende functies bij het jeugdwerk binnen de Hersteld Hervormde Gemeente van Elst. Hij is onder andere de drijvende kracht van de kampcommissie. Als voorzitter vermogensbeheer heeft hij veel tijd voor de kerk vrijgemaakt. Als voorzitter van de stichting 4 - 5 mei sinds 2015, verricht de heer Van Laar diverse activiteiten.

Ook was hij initiatiefnemer en ontwerper voor een gedenkteken voor de oorlogsslachtoffers in Elst (onthulling 4 april 2015) die geheel door eigen opgezette sponsoring is gefinancierd. Sinds 2009 is hij bestuurslid van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken.

Van 2010 tot 2022 was mevrouw van Laar als beheerder dorpshuis werkzaam bij de Vereniging Vrienden Dorpshuis Achterberg. Daarnaast was zij ook vrijwilliger en bestuurslid van de Vereniging Vrienden Dorpshuis Achterberg. Zij wierf vrijwilligers voor de diverse activiteiten. En organiseerde allerlei activiteiten, waaronder een handwerkgroep, de ouderengym, de kinderknutselmiddag, en de rommelmarkt.

Verder gaf ze op diverse manieren persoonlijke aandacht aan alleenstaande ouderen. Vanaf 2005 is mevrouw Van Laar vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Achterberg. Ze gaf onder andere leiding aan de jeugdvereniging.

Mevrouw Melenhorst zet zich meer dan 35 jaar in als vrijwilliger. Zo was zij secretaris van het Oranje Comité Elst. Van 1999 tot 2003 was zij diaken van de Wijkgemeente Rond de Cunerakerk, onderdeel van de Protestantse Gemeente Rhenen. Acht jaar lang was mevrouw Melenhorst bestuurslid van de Stichting Rhenen Helpt Roemenië.

In de periode 2010-2019 was zij begeleider tijdens vaarvakanties in binnen- en buitenland bij de Zonnebloem. Vanaf 2015 is zij koster bij rouw- en trouwdiensten bij de Protestantse Gemeente Rhenen.

De heer Moens is ruim 40 jaar actief in het werkveld Onderwijs en Politiek. Na een aantal jaren leraar en directeur geweest te zijn van verschillende basisscholen, stapte hij in 2006 over naar de VGS, de vereniging voor gereformeerd schoolonderwijs. Daar heeft hij u zich voor diverse onderdelen ingezet. En heeft u veel betekend voor de reformatorische scholen en hun bestuurders. Zo was hij bijvoorbeeld actief als belangenbehartiger bij andere organisaties, zoals de Inspectie van het Onderwijs en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Verder was hij raadslid SGP bij de gemeente Rhenen en bestuurslid van de Staatkundige Gereformeerde Partij, afdeling Rhenen-Elst-Achterberg. Ook was hij oprichter en voorzitter van de Stichting Samarita. Ontstaan als lokale werkgroep ten behoeve van de hulp- en ontwikkelingssamenwerking aan Roemenië en Oekraïne, in het bijzonder ten behoeve van armoedebestrijding, jeugd- en ouderenwelzijn en woningbouw.

In 2009 was de heer Moens medeoprichter van de Reformatorische Oudervereniging (ROV), een landelijke belangenorganisatie van en voor ouders met kinderen op christelijk-reformatorische scholen. Vanaf 2013 is hij functionaris bij de Stichting Christian Council International (CCI). Hij maakt zich sterk voor de instandhouding van onderwijs op christelijk-reformatorische basis in Europa, in het bijzonder in Nederland. Vanaf 2021 is de heer Moens vrijwilliger bij de Gereformeerde Gemeente Rhenen.

Samen met zijn echtgenote was de heer Moens lange tijd mantelzorger van zijn ouders.

Mevrouw Moens zet zich sinds 1992 in voor de Stichting Woord en Daad. Deze landelijke organisatie zet zich in voor duurzame armoedebestrijding op christelijke grondslag. Vanaf 1999 is zij vrijwilliger bij de Gereformeerde Gemeente Rhenen. 3 jaar lang was zij vrijwilliger bij de Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Rhenen.

Vijf jaar ondersteunde zij een hulpbehoevende buurvrouw en regelde zij de inzet van hulpinstanties. Samen met haar echtgenoot was mevrouw Moens lange tijd mantelzorger van haar schoonouders.

Ds. Mulder is sinds 2011 als predikant verbonden aan de gereformeerde gemeente te Rhenen. Daarvoor diende hij de gemeenten in Scherpenzeel en Wageningen. Bijna 25 jaar was hij betrokken bij het reilen en zeilen van het Reformatorisch Dagblad. Daarnaast vervult hij al 20 jaar bestuursfuncties (lid en voorzitter) bij een aantal Deputaatschappen. Te weten: Deputaatschap Hulpverlening Kerkbouw van de Gereformeerde Gemeenten; Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening Gereformeerde Gemeenten; Deputaatschap Bijzondere Noden en Deputaatschap Kerk en Overheid. Een deputaatschap houdt zich bezig met het overheidsbeleid in het algemeen en treedt desgewenst met de overheid in overleg, om op deze wijze de belangen van de kerkelijke gemeenten en hun leden te behartigen.

Vanaf de oprichting in 2009 is ds. Mulder betrokken bij het Breed (Woerdens) Beraad Protestantse Kerken; sinds 2013 is hij voorzitter. Van 2013 tot 2017 was hij bestuurslid van de Vereniging voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag (VVORG) in Amersfoort. 

Van zijn hand verschijnen regelmatig publicaties en commentaren over actuele, maatschappelijke en politiek relevante onderwerpen

Vanaf 1993 is mevrouw Otte vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Rhenen. Ze is gastvrouw, bezoekt gemeenteleden en brengt de kerkbode rond. Vanaf 2003 is zij vrijwilliger bij woonzorgcentrum De Tollekamp te Rhenen, onderdeel van zorggroep Charim.

Sinds 2008 is mevrouw Otte vrijwilliger bij ZAAP (Zwerf Afval Adoptie Plan), een organisatie die zwerfafval opruimt te Rhenen. Maandelijks neemt zij deel aan de schoonmaakactie en organiseert evaluatiebijeenkomsten. Vanaf 2010 is mevrouw Otte vrijwilliger bij zorgorganisatie Zideris Rhenen.

Al zeker meer dan 15 jaar zorgt de heer Van Raath voor het opruimen van zwerfafval in Rhenen, zowel in de stad als op de Grebbeberg. Ook op zondag kom je hem overal tegen. Voor en na de avondvierdaagse ruimt hij het parcours op. Bij de Jumbo is hij manusje van alles. Met zijn acties levert de heer Van Raath al jarenlang een bijdrage aan een schone en representatieve binnenstad van Rhenen.

De heer Van Raath ontvangt zijn onderscheiding in kleiner gezelschap, bij Zideris.

Vanaf 1974 is mevrouw Schulte lid van de Stichting Werkgroep Milieubeheer Rhenen (WMR), waarvan 15 jaar als lid van de knotwilgenploeg. Voor de gemeente doet zij vrijwilligerswerk sinds 2000, onder andere als lid van Wijkcomite Elst.

Sinds 1975 is mevrouw Schulte redacteur voor de dorpskrant. Zij schrijft artikelen over actuele zaken op het gebied van milieu en groen. In 2010 startte zij een zwerfafvalgroep, die later de naam ZAAP (Zwerf Afval Adoptie Plan) kreeg; in 2015 was zij initiatiefnemer van Repaircafé Elst.

De heer Van Soest werkte 37 jaar in het onderwijs. Hij heeft meegeschreven aan ‘Het blijvend getuigenis’, een godsdienst methode voor het VMBO, bestaande uit tekst en werkboeken (1990). Van 1992 tot januari 2023 was hij vrijwilliger bij de Hersteld Hervormde gemeente Achterberg-Rhenen. Hij was in totaal 29 jaar afwisselend diaken en ouderling, maar altijd scriba.

Hij bezocht gemeenteleden, was eindredacteur van het kerkblad, maakte het preekrooster en was verantwoordelijk voor de ledenadministratie en alle inkomende en uitgaande post.