Koninklijke Landmacht en gemeente Rhenen ondertekenen intentieverklaring voor het relatieconcert ‘Slag om de Grebbeberg’

Categorieën

  • Activiteit

Op dinsdag 5 maart 2024 hebben de Koninklijke Landmacht en de gemeente Rhenen een stap gezet in het houden van herinnering en eerbetoon aan de Slag om de Grebbeberg. Het is voor alle betrokken partijen van belang om de waarde van vrijheid elk jaar onder de aandacht te brengen. We staan niet alleen stil bij de militairen die zijn gevallen tijdens de Slag om de Grebbeberg in mei 1940, maar ook bij hen die zijn gesneuveld tijdens latere oorlogs- en vredesmissies.

Eerbetoon concert ‘Slag om de Grebbeberg’

Sinds 2014 voert de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso (KMKJWF) elk jaar in Rhenen het concert ‘Slag om de Grebbeberg’. Dit is een eerbetoon aan alle oorlogslachtoffers. De Koninklijke Landmacht vindt het belangrijk om de ‘Slag om de Grebbeberg’ te blijven herdenken. Door de officiële intentieverklaring laten zij het belang zien van het relatieconcert.

Alle betrokken partijen aanwezig 

De ondertekening van de intentieverklaring vond plaats in hotel ’t Paviljoen hierbij waren de betrokken partijen aanwezig. De Letter of Intent voor het relatieconcert ‘Slag om de Grebbeberg’ is ondertekend door:

  • De Generaal-majoor J.P.L. Duckers, Plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten
  • Burgemeester C.A.A. van Rhee – Oud Ammerveld
  • Vrijwilligers van de Stichting Slag om de Grebbeberg
  • Medewerkers van Defensie
  • Kerkenrentmeesters van de Cunerakerk