Kantoorpand Herenstraat verbouwd tot tijdelijke woningen

Categorieën

  • Bestuur

Het college van B&W stemde deze week in met een voorstel voor de realisatie van een doorstroomlocatie voor statushouders in een kantoorpand aan de Herenstraat. Het transformeren van bestaande bouw in woonruimte maakt deel uit van het project ‘versnelde woonopgave’ van de gemeente.

Wethouder Gert van Laar: “Er is dringend extra woonruimte nodig in onze gemeente. Voor starters en voor andere doelgroepen zoals urgente woningzoekenden, statushouders of Oekraïense vluchtelingen. Daarom zijn wij gestart met het project ‘versnelde woonopgave’. De verbouwing van het kantoorpand aan de Herenstraat draagt bij aan het verlichten van de druk op de woningmarkt. Het pand staat al langere tijd leeg en kan dienen als tijdelijke woonlocatie voor statushouders. Dit betreft met name alleenstaanden of stellen, eventueel met een jong kind.”

Tijdelijke woonbestemming

Het kantoorpand aan de Herenstraat is in particulier eigendom en krijgt een tijdelijke woonbestemming van 10 jaar. Het voorstel omvat de verbouwing van het kantoor tot 14 studio-appartementen die geschikt zijn voor de huisvesting van statushouders. Deze verbouwing start naar verwachting niet eerder dan komend najaar. Doel is de 14 studio’s voor een periode van 3 jaar te benutten als 'doorstroomlocatie' voor de huisvesting van statushouders. Daarna worden de studio’s voor de periode van 7 jaar benut voor de huisvesting van doelgroepen die tijdelijk met spoed betaalbare woonruimte zoeken.

14 betaalbare studio’s

De statushouders in de eerste periode van 3 jaar zijn mensen van wie vastgesteld is dat ze in Nederland mogen blijven wonen. Deze mensen hebben een verblijfsvergunning. Dat betekent dat ze mogen starten met een inburgeringstraject, mogen werken of een opleiding mogen volgen. De 14 studio's zijn bedoeld voor mensen die uiteindelijk in onze regio een woning krijgen, maar waarvoor nu nog geen woning is.

Omwonenden uitgenodigd voor informatiebijeenkomst

De gemeente Rhenen heeft de omwonenden van het kantoorpand aan de Herenstraat uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Hier krijgen zij meer informatie over de plannen, een vooruitblik op de komende maanden en de gelegenheid vragen te stellen. Daarnaast worden de omwonenden ook uitgenodigd mee te denken over het vervolg tijdens een latere participatiebijeenkomst.