Planning commissievergaderingen

Categorieën

  • Gemeenteraad

Een week voor elke gemeenteraadsvergadering komen de raadscommissies bij elkaar om te spreken over de vergaderonderwerpen. De commissie adviseert de raad.

De eerstkomende vergaderingen

  • Maandag 31 oktober vanaf 20.00 uur, commissie Bestuur en Financiën
  • Donderdag 3 november vanaf 20.00 uur, commissie Ruimte en Economie

Agenda en de stukken

De vergaderdocumenten zijn te vinden op rhenen.raadsinformatie.nl. Klik daar op de agenda om de stukken van de site af te halen.

Wilt u inspreken over een onderwerp?

Meld dit dan vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffie via griffie@rhenen.nl of (0317) 681 620. De griffie kijkt dan samen met u wat voor u de meest praktische manier is om in te spreken.

Kijk hier voor meer informatie over de gemeenteraad