Binnenveld moet fietsvriendelijker en veiliger

Categorieën

  • Werkzaamheden

Goed nieuws voor wie vaak in het Binnenveld komt. Dit gebied wordt veiliger voor weggebruikers, met name voor fietsers. Het college van Rhenen stelde dit onlangs vast met het projectplan ‘Verkeersveiliger Binnenveld’. Dit is een stap vooruit in het verbeteren van fiets- en wandelroutes.  

“Het plan gaat vooral over het verbeteren van de fietsroutes en wandelroutes in het zuidelijk deel van het Binnenveld. Met als uiteindelijke doel: minder autoverkeer en sluipverkeer verminderen in het buitengebied. Zo verhogen we de verkeersveiligheid van wandelaars en fietsers in het bijzonder. Daarmee bedoelen we zowel recreatieve fietsers als het woon-werkfietsverkeer,” aldus Hans Boerkamp, wethouder Verkeer.

Verminderen sluipverkeer

De gemeente heeft vooralsnog € 200.000 uitgetrokken voor dit plan. Samen met experts, omwonenden en weggebruikers moet worden gekeken naar oplossingsrichtingen. Er wordt in elk geval al gedacht aan het verbeteren van de verlichting en zichtbaarheid van fietsers, duidelijke bewegwijzering en maatregelen om sluipverkeer te verminderen.

Samen met omwonenden, weggebruikers en de regio

Belangrijk is dat inwoners en gebruikers van het Binnenveld worden betrokken bij het project. Om de problemen beter te begrijpen én te kijken naar oplossingen vanuit verschillende perspectieven. Het verbeteren van de fietsveiligheid in het Binnenveld wordt expliciet benoemd in het Bestuursprogramma 2022-2026 en in de Bereikbaarheidsagenda Foodvalley. We werken daarom nauw samen met andere gemeenten uit de regio Foodvalley.  

Pilot

Er is al veel onderzoek gedaan. Vanaf dit najaar worden bijeenkomsten georganiseerd voor betrokkenen om mee te denken. De acties die hieruit komen, worden vanaf  2024 uitgevoerd. Tijdens en na afloop van een proefperiode wordt gekeken of de maatregelen helpen. Als deze succesvol zijn, kunnen ze definitief gemaakt worden.