37 kandidaten voor burgemeesterschap Rhenen

Categorieën

  • Bestuur

Negen vrouwen en achtentwintig mannen willen burgemeester worden van Rhenen. Onder hen zijn tweeëntwintig kandidaten met bestuurlijke ervaring in het openbaar bestuur.

Het burgemeesterschap van Rhenen kwam vacant nadat Hans van der Pas op 8 maart jl. afscheid nam om burgemeester te worden van de gemeente Maashorst in Noord-Brabant. Op dit moment is Corry van Rhee-Oud Ammerveld waarnemend burgemeester van Rhenen.

Profielschets nieuwe burgemeester

De gemeenteraad heeft in de profielschets voor de nieuwe burgemeester aangegeven op zoek te zijn naar een betrokken, daadkrachtige en coachende burgemeester. Ook staat specifiek genoemd dat de burgemeester een overtuigende belangenbehartiger moet zijn in de regio Foodvalley, waar Gelderse en Utrechtse gemeenten - waaronder Rhenen - nauw samenwerken. 

Selectie van kandidaten

Commissaris van de Koning Hans Oosters maakt een selectie van kandidaten die naar zijn oordeel benoembaar zijn en voldoen aan de profielschets die door de gemeenteraad van Rhenen is opgesteld. Vervolgens voert de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad gesprekken met hen en stelt een concept-aanbeveling op van twee kandidaten waarover de gemeenteraad beslist. Naar verwachting zal de nieuwe burgemeester in november 2024 beëdigd worden.