Gegevens inzien, verbeteren, verwijderen

U hebt een aantal rechten als het gaat om uw eigen persoonsgegevens. U kunt opvragen welke persoonsgegevens de gemeente van u heeft. Ook kunt vragen om uw gegevens aan te passen, te verwijderen of niet meer te gebruiken. Dit kan via het online formulier.

U kunt opvragen welke persoonsgegevens de gemeente van u heeft. Dit kan via het online formulier Inzage persoonsgegevens. U heeft hiervoor DigiD nodig. Zo kunnen we vaststellen dat de juiste persoon het verzoek indient.

Geen DigiD? In dat geval kunt u dit ook via het Klant Contact Centrum (KCC) aanvragen. U dient zich dan wel te identificeren.

Verzoek indienen persoonsgegevens inzien

U kunt vragen om uw persoonsgegevens aan te passen, te verwijderen of (tijdelijk) niet te gebruiken. Dit kan via het online formulier aanpassen, verwijderen, niet gebruiken persoonsgegevens. Voor de aanvraag heeft u DigiD nodig.

Verzoek indienen

Wanneer doet u een verzoek?

Aanpassen gegevens

U kunt de gemeente vragen uw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Dat kan in deze situaties:

  • als uw gegevens niet kloppen
  • als uw gegevens niet compleet zijn 

Verwijderen gegevens

U kunt de gemeente vragen uw gegevens te verwijderen. Dat kan in deze situaties:

  • als u vindt dat de gegevens niet van belang zijn voor het doel waarvoor de gemeente ze heeft verzameld
  • als de gemeente uw gegevens in strijd met de wet gebruikt

Soms moeten wij gegevens van de wet bewaren. In dat geval kunt wij uw gegevens niet verwijderen. Bijvoorbeeld bij een aanvraag voor een uitkering of voor subsidie.

Tijdelijk niet gebruiken gegevens

U kunt de gemeente vragen uw gegevens tijdelijk niet te gebruiken. Dat kan in deze situaties:

  • als u vindt dat wij onjuiste gegevens over u gebruiken en wij dit moeten onderzoeken
  • als wij uw gegevens willen verwijderen, terwijl u wil dat wij ze bewaren of u ze nodig heeft

Stoppen gebruik gegevens

U kunt de gemeente vragen te stoppen met het gebruik van uw gegevens. Dat kan in deze situaties:

  • als er bijzondere omstandigheden zijn. Beschrijf duidelijk wat die omstandigheden zijn.

Alle gegevens die over u in de BRP staan (bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum en adres), kunt u inzien via de website mijn overheid.

BRP-gegevens inkijken

BRP-gegevens aanpassen

Wilt u iets laten veranderen in de BRP? Neem dan contact op met de gemeente via (0317) 681 681.

Wat hebben we nodig?

Om u goed van dienst te zijn, willen we weten:

  • welke gegevens u wilt opvragen
  • voor welke dienst of welk product het was
  • in welke periode deze gegevens in onze systemen zijn gekomen

U kunt alleen vragen om inzage in uw eigen gegevens.

Hoe behandelen wij uw verzoek?

Binnen een maand krijgt u van de gemeente een brief met informatie over uw verzoek. Als wij meer tijd nodig hebben om uw verzoek te behandelen, laten we u dat binnen een maand weten.