Datalekken en beveiligingsincidenten

De gemeente houdt een register bij van datalekken. Bij een datalek komen persoonsgegevens terecht bij iemand die de gegevens niet behoort te krijgen. Dat kan op verschillende manieren gebeuren. Bijvoorbeeld door het hacken van gemeentelijke systemen of het verlies van een laptop waar persoonsgegevens op van inwoners op staan. 

Wij zijn verplicht bepaalde datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse privacytoezichthouder. Soms zijn wij ook verplicht het bij u te melden als het om uw eigen persoonsgegevens gaat. 

Melden datalek

Heeft u een zwakke plek in een van onze (digitale) diensten gevonden (beveiligingslek) of u kunt vertrouwelijke informatie zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens zien of benaderen (datalek) ? Laat het ons weten. Stuur uw bevindingen in een e-mail aan [email protected]. Geef in uw e-mail zoveel mogelijk informatie, zodat wij het probleem kunnen reproduceren en oplossen. Het kan zijn dat wij contact met u opnemen over uw melding.